Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
28 november 2022

Checken ska få företagen att sänka sina elkostnader

Elpriser som skjuter i höjden påverkar många halländska bolag. Inte minst elintensiva industriföretag. Därför bestämde sig prototyptillverkaren Unnaryd Modell AB för att ansöka om Region Hallands energikartläggningscheck hos Almi.
– Vi insåg att vi hade en enorm potential att sänka kostnaderna med ganska enkla åtgärder, säger vd:n Daniel Larsson.

Att arbeta energieffektiviserat är på inget sätt ett nytt fenomen – men något som under året kommit att få mer uppmärksamhet, till en följd av de allt högre elpriserna. Därför är det många företag, men även privatpersoner, som vill hitta åtgärder för att sänka kostnaderna.

 

Prototyptillverkaren Unnaryd Modell AB har varit miljöcertifierade sedan 2004, och länge arbetat med frågor som rör hållbarhet. I början av året bestämde de sig för att ansöka om en energikartläggningscheck.

Trots att vi har varit miljömedvetna under många år så har det varit svårt för oss att veta hur vi konkret ska arbeta mot att sänka vår energiförbrukning. Genom den här checken ville vi få möjlighet att mer i detalj kunna skapa en handlingsplan och spara pengar genom att minska elanvändningen.
Daniel Larsson, vd Unnaryd Modell
Daniel Larsson

 

Fick 30 000 kronor i bidrag

Energikartläggningschecken är ett företagsstöd som finansieras av Region Halland och vägleds av Almi. Syftet är att ge konkreta tips på hur energianvändningen kan effektiviseras hos små- och medelstora företag i regionen, med möjlighet att få upp till 30 000 kronor i bidrag för att anlita en extern konsult.

 

– Vi hade en konsult som var på plats hos oss i tre dagar där vi tittade på vartenda ventilationsaggregat och vilka drifttider de hade. Vi mätte värmeläckage i ugnarna, gjorde mätningar på maskiner för att se vad de drar i energi standby-läge på kvällen – och massa annat. En ordentlig kartläggning över hela vår verksamhet, berättar Daniel.

 

När arbetet senare hade sammanställts av konsulten och rapporten kom i början av hösten var det över 30 åtgärder som presenterades. En del av dem var mer akuta än andra.

 

– Det framkom bland annat att vi hade ett relativt stort läckage under en trycktank till en kompressor. Ventilen fick vi byta direkt för den har stått och läckt pengar under lång tid, säger Daniel som är väldigt nöjd med vad kartläggningen har inneburit.

 

– Bara på de enkla åtgärderna som vi implementerar direkt räknar vi med att spara runt 400 000 kilowattimmar om året, säger han.

 

Efterfrågan har ökat

Charlotta Lyding är energistrateg på Region Halland, och berättar att intresset för checkarna ökat drastiskt under året. Det har varit åtta gånger fler som ansökt i år jämfört med i fjol.

Trycket har aldrig varit så stort som nu. Dels finns det stora fördelar ekonomiskt men också för att minska kilowattimmarna. Kartläggningen är ett perfekt verktyg för företagen som vill börja arbeta systematiskt med sitt energiarbete.
Charlotta Lyding, energistrateg Region Halland

 

Johan Norinder, rådgivare på Almi, fyller i:

– Det blir väldigt konkret när man som företag får rapporten. Ofta kan det vara ganska enkla lösningar som ger stor effekt. Men det hänger samtidigt på att man själv är villig att sätta sig in i det, för att vara medveten om hur man ska arbeta framåt efter kartläggningen.

Energikartläggningschecken är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Halland.