Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
19 mars 2020

Vi finns för dig när det blåser

Magdalena Johansson, VD Almi Halland

På Almi har vi ett samhällsviktigt uppdrag. Att erbjuda finansiering och rådgivning för företagare känns mer aktuellt än någonsin i de oroliga tider som råder. Än så länge vet ingen exakt hur stora de ekonomiska effekterna av Coronaviruset kommer att bli – men att det kommer att påverka alla i någon utsträckning är ett faktum.

Många av våra kunder är av förklarliga skäl oroliga för sina intäkter när omsättningen viker. Osäkerheten är det som för de flesta är svårast att hantera. Här hoppas vi kunna vara ett stöd under den överbryggningsperiod som vi tror att det handlar om, så att alla våra kunder kan komma starka ur situationen när krisen passerat. Även om du inte befinner dig i en bransch som är direkt drabbad är mitt råd att alla företagare behöver se över sin situation och vara beredda på att Covid-19 kommer att få konsekvenser i någon utsträckning. 

 

I Halland har man utsett tre strategiska branscher; hälsoinnovation, grön tillväxt och besöksnäring som speglar näringslivet i länet och där vi ser att besöksnäringen just nu är den som drabbas hårdast.

 

Sedan ett år tillbaka har vi jobbat med ett verktyg som heter Din affär. Tjänsten är uppdelad i två delar, Visualisera din affär och Simulera din affär. Båda består av en coachande dialog mellan dig som företagare och en av våra rådgivare. Syftet är att ge dig som en klar och tydlig bild av ditt företags ekonomi och ta fram en handlingsplan för just dina fokusområden. I tider när omsättningen sjunker kan det vara ett värdefullt verktyg för att se hur det påverkar ditt resultat. Verktyget är ett bra redskap och en grund för den viktiga handlingsplan som alla företag bör ha och hålla sig till i dessa oroliga tider. Våra rådgivare kan gå igenom verktyget digitalt, både för att du ska slippa lägga tid och resurser på att träffas fysiskt men också för att vi tillsammans gör vad vi kan för att begränsa smittspridningen. Rådgivningen inom Din affär ger vi kostnadsfritt till alla företag som är drabbade av Coronaviruset.

 

På Almi ser vi att vi troligen kommer att ställas inför en ökad efterfrågan på finansiering i kölvattnet av Coronaviruset. Internt innebär det bland annat att vi omfördelar våra resurser så att vi hela tiden erbjuder det marknaden har behov av. Samverkan mellan våra kontor sker kontinuerligt och vi ser en stor fördel av att vi finns i hela landet. Både när det gäller finansieringslösningar och för att ge stöd och råd kring hur du kan agera och tänka i det unika läge som just nu råder finns vi här för dig. Tillsammans.

 

Magdalena Johannsson, vd Almi Halland

Magdalenas råd till alla företagare i Halland

  • Upprätta en handlings-plan och utnyttja de kompetenser som finns, både bland medarbetare och i styrelsen. Kanske kan du styra om verksamheten för att hitta nya försäljnings-kanaler eller affärs-erbjudanden när läget ser ut som det gör.
  • Säkerställ att du har likviditet i kassan. Be om rådgivning av banken, din revisor och av oss på Almi för att analysera läget.
  • Håll personalen frisk så att verksamheten kan fortsätta i största mån. Följ rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten och se möjligheter med digitala lösningar.

Känn dig alltid välkommen att kontakta oss på Almi!

 

Vi förbereder oss och styr om resurser för att finnas till för er företagare! För att undvika att smittas eller sprida smittan vidare rekommenderar vi att möten genomförs digitalt eller via telefon. 

 

Kontaktuppgifter till våra rådgivare på Almi Halland