Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
16 mars 2020

När det oväntade händer vill vi göra det vi kan bäst

Vi är alla berörda av händelserna i vår omvärld och dessutom ovana vid denna typen av globala kriser. Plötsligt sker något som vi varken är vana vid eller riktigt kan överblicka. Ingen är oberörd av de senaste veckornas händelseutveckling vad det gäller åtgärder att minska spridning av smitta.

   

Vad de långsiktiga konsekvenserna blir kan vi ännu inte riktigt överblicka, men klart är att våra företag i regionen påverkas. Från att i januari planerat för nya kundbesök, leverantörsbesök och kanske mässdeltagande - till att nu diskutera hur och om möten skall genomföras är något som få kunnat förutse och detsamma gäller det omedelbara efterfrågetappet i servicenäringar.

 

Från långtgående effekter inom handel med ev komponentbrist framöver för våra globala företag till det mer nära lokala; att man undviker gymmet, någon konsert och att HV-matcher blivit inställda och att det är skrämmande tomt på våra fik och restauranger.

 

Alla dessa påtagliga effekter kommer att påverka oss. Effekterna av inställda evenemang slår både på servicenäring men också på ideella föreningar som har viktiga intäkter av dem. En del blir påminda av andra kriser och blir kanske berörda på ett annat sätt än vi som varit lyckligt ovetande av sådana här händelser.

 

Reaktionerna varierar på samma sätt - från att man i lokala Facebook-grupper erbjuder sig att hjälpa de som är sjuka eller riskgrupper till att en del hamstrar matvaror och lägger på hög hemma. Samtidigt som man kanske bokar av det där frisör- eller restaurangbesöket som var en naturlig del av vår vardag för bara ett par veckor sedan. Vi minskar vår konsumtion med den kraftfulla och direkta effekten att hela branscher drabbas otroligt hårt.

 

Hur långt och utbrett krisen kommer slå kan vi ännu inte förutspå, vilket i sig innebär en stress om man som företagare är ansvarig för ytterligare flera människors försörjning. Jag känner stor sympati för den typen av känslor och vill att vi ska finnas där som ett stöd.

 

Vad kan man då göra i en sådan här situation?

Det finns ett stort samhällsintresse i att våra livskraftiga företag får bästa möjliga möjlighet att överleva. Idag presenterade Regeringen ett rejält åtgärdspaket med syfte att avhjälpa de mest akuta effekterna och vår förhoppning är att det skall leda till lindring och möjlighet till att överblicka effekterna.

 

Almi är en viktig aktör i en så stor händelse som detta är och vi gör vårt yttersta för att stå till företagens tjänst. Det allra bästa resultatet uppnås om vi gör det tillsammans med andra aktörer och diskuterar hur du kan finansiera din verksamhet i rådande tider. Vi erbjuder rådgivning i de situationer som uppstår, kort sagt - vi vill fortsätta göra det vi är bäst på.

 

 

Anna Benderius

vd, Almi Jönköping

   

Tre viktiga råd:

 

1) Gör en handlingsplan utifrån det du vet. Jobba med några olika scenarier och eventuella åtgärder. Vi kan hjälpa dig, vänd dig till oss för råd.

 

2) Ta hjälp av din styrelse och branschorganisation.

 

3) Ha en dialog med finansiärer och revisor.

Känn dig alltid välkommen att kontakta oss på Almi!

 

Vi förbereder oss och styr om resurser för att finnas till för er företagare!

 

Vi har goda möjligheter att mötas digitalt för att själva undvika att utsättas för eller sprida smitta och vi rekommenderar nu att mötena genomförs på det sättet. Vi vill finnas för er i en svår tid.

 

Kontaktuppgifter till Almis rådgivare »