Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
4 juli 2018

Företagen i Jönköpings län har höga tillväxtambitioner

Det visar Almis tillväxtkartläggning. Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

 

 

61 % av små och medelstora företag i Jönköpings län har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en stark ökning jämfört med motsvarande siffra föregående år (51 %). Tre av fyra företag vill öka antalet anställda inom tre år jämfört med 59 % året innan. Det placerar företagen i Jönköpings län bland de som har högst ambition i landet gällande ökning av antal anställda inom tre år. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner AB.


– Det indikerar att tillväxten hos företagen i länet kommer fortsätta att öka och att utmaningen med att hitta rätt kompetens kommer att bestå, säger Carl Nyström VD för Almi i Jönköpings län.

 

 

Viktiga områden att utveckla

Fler än hälften av företagen uppger att de behöver stöd i form av affärsutveckling för att lyckas med sin tillväxtresa. De områden som företagen upplever som mest angelägna att utveckla är främst ledarskap och personal (81 %). Därefter följer effektivitet (74 %) och på delad tredjeplats hamnar marknad och försäljning samt innovation, tjänste- och produktutveckling (62 %). 
– Almi har idag en stark inriktning för att ge det stöd som företagen efterfrågar, säger Carl Nyström.

 

 

Allt fler vill satsa på hållbarhet

Hälften av länets företag upplever att hållbarhet har en stor påverkan på deras konkurrenskraft. Hela 92 % uppger att de i någon grad kommer att satsa på hållbarhet de närmaste tre åren. Motsvarande siffra förra året var 81 %.
– Intresset för hållbarhetsfrågor ökar stadigt, säger Carl Nyström.

 

 

Internationell handeln har ökat

Andelen företag som i någon mån sysslar med internationell handel har ökat kraftigt jämfört med förra året. Andel företag som exporterar har ökat från 27 till 47 %. Motsvarande siffra för import har ökat från 32 till 49 %.
– Att många företag har lyckats komma ut på en internationell marknad är mycket positivt. Det ökar förutsättningarna för fortsatt tillväxt, säger Carl Nyström.

 

 

Lättare att få finansiering

Färre företag upplever det som svårt att få finansiering. 60 % av företagen upplever inga svårigheter. Motsvarande siffra föregående år var 43 %. Även andelen företag som har behov av ytterligare finansiering har minskat.

– Glädjande utveckling, men det är fortfarande 40 % som upplever finansiering som ett hinder. Almi kan bistå med en mindre del men det är bankerna och övriga aktörer inom finanssektorn som måste ta den viktigaste biten, säger Carl Nyström.