Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
15 oktober 2021

Få konkurser och hög andel nya företag i Kalmar län

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet ökat mest. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. Samtidigt har utlåningen inte utvecklats på samma sätt i Kalmar län.

Bankernas utlåning i landet som helhet ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

 

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscherna där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg och anläggning.

 

–      I Kalmar län har utlåningen i stället minskat, även om vi jämför med nivåer innan pandemin. Vissa bolag har haft en skakig tillvaro och verkar avvakta för att se vad som händer. Samtidigt ser vi en låg andel konkurser, en hög andel nya företag och många signaler för en kommande högkonjunktur, säger David Lengström, vd Almi Kalmar län.

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

 

–      Vi ser många tecken på att det är en högkonjunktur på gång även i Kalmar län. Inom byggbranschen och tillverkningsindustrin finns det en stor brist på material och komponenter. Det finns också generellt en stor brist på utbildad arbetskraft, säger David Lengström.
 

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen. Sju av tio svarar att företagen ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

 

Högre efterfrågan på rådgivning

Hos Almi ser man en högre efterfrågan på rådgivning. I jämförelse med pandemiåret 2020 – då många företag snabbt behövde krislån för att klara sin likviditet – är det nu allt fler som vill utveckla sina verksamheter.

 

–      Företagen är nyfikna på nya sätt att göra affärer och framför allt kring hur internationalisering, digitalisering och hållbarhet kan hjälpa företagen att växa. Det behovet möter vi upp med olika satsningar. Förutom rådgivning och affärsutveckling har vi också tagit fram ett grönt lån som tillgodoser behovet av hållbarhetssatsningar, säger David Lengström.

Vi ser en låg andel konkurser, en hög andel nya företag och många signaler för en kommande högkonjunktur
David Lengström

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

David Lengström, vd Almi Kalmar län, 070-205 48 30.

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.