Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
2 november 2021

Hållbarhetsbegreppet är en affärskritisk fråga!

Sedan FNs klimatpanel, IPCC, publicerade sin rapport den 9 augusti i år kan ingen längre ha undgått hur akut arbetet för ett bättre klimat är. Rapporten slår fast att det fortfarande finns en möjlighet att stablisera klimatet, och nå det uppsatta 1,5 gradersmålet, men för det krävs kraftiga, snabba och varaktiga minskningar av utsläppen av växthusgaser.

Jag träffar David Lengström, VD för Almi företagspartner i Kalmar län, och han berättar att hållbarhet är något som är otroligt viktigt även i Almis verksamhet.

 

-       Det handlar inte nödvändigtvis om idealism längre utan om lönsamhet. Poängen är att det inte spelar någon roll vart du själv står i frågan, du är ändå påverkad av det här. Omvärlden styrs av hållbarhetsfrågor och mångfaldsfrågor och omvärlden kommer också att vara intresserad oavsett om det gäller miljö och klimat eller rättvisefrågor och mångfaldsfrågor.

 

Jag frågar David hur det kommer sig att de på Almi jobbar så mycket med det här?

-       Det här är något som gäller alla, liten som stor, oavsett bransch, alla är påverkade. Men begreppet ”hållbarhet” är luddigt och mångbottnat och vi försöker hjälpa bolag att konkretisera vad de kan göra, utifrån sin egen verklighet.

-       Vi befinner oss mitt inne i en stor omvandling som till mångt och mycket är driven av pandemin. Det gäller att hitta sina former. Som alltid i en kris finns det stora möjligheter för företag som lyckas ställa om.

Och ni hjälper till med en sådan omställning?

-       Vårt jobb är inte att driva en strukturomvandling som sådan men att lotsa bolagen för att de ska skaffa sig en uppfattning om hur de påverkas och påverkar andra. Genom vår tjänst Framtidsgeneratorn tar vi fram konkreta handlingsplaner för företagen som genomför en hållbarhetsdialog.

 

En hållbarhetsdialog? Vad är det?

-       En hållbarhetsdialog är ett verktyg vi har inom Almi där vi tittar på hur ett företag påverkas av, och påverkar, sin omgivning. Vi tittar på FNs 17 klimatmål och tar fram en handlingsplan för vilka mål det aktuella företaget kan börja arbeta med och hur. Det viktiga är ju att börja, det är inte rimligt att arbeta aktivt med alla 17 klimatmålen samtidigt så vilka är viktigast? Vart ska du börja och vart får det störst effekt?

 

Varför gör just ni det här, ni på Almi?

-       Vi på Almi når ut till väldigt många av Sveriges små- och medelstora företag och vårt uppdrag är att hjälpa dem utvecklas. Det finns tydliga kopplingar mellan tillväxt och lönsamhet och därmed är det också viktigt för oss att hjälpa företagen med detta.

-       Vad betyder det för mig och min verksamhet, hur påverkas jag och hur kan jag jobba med det. Vi hjälper företagen att dra fördel av det och se affärsmöjligheter i sitt hållbarhetsarbete.

 

De 17 hållbarhetsmål som FN har satt upp, alla har ju inte med miljön att göra, faller de ändå inom ramen för hållbarhet?

-       FNs hållbarhetsmål är ett bra sätt att synliggöra det på, att belysa att hållbarhet inte bara har med klimatet att göra. Det handlar om sociologisk, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och ska man förenkla det kan man väl säga att det handlar om att göra saker på ett schysst sätt.

-       Alla de områden som tas upp i dessa 17 mål är sådant som påverkar dig och din verksamhet, dina kunder, leverantörer, anställda och potentiella anställda. Det finns i din närmiljö och då måste du också börja tänka till kring just att agera schysst.

Hållbarhetsarbete är inte är ett sidoprojekt, det är affärskritiskt och det ska in i din affärsplan. Det är kärnan i din verksamhet just för att det är mer ekonomiskt hållbart att arbeta schysst.
David Lengström

Det är ju schysst att promota att man ska vara just schysst men är detta Almis uppdrag?

-       Ja det är det faktiskt. Vi jobbar med att få Sveriges små och medelstora företag att växa och det finns stora risker med att inte vara medveten om de här frågorna. Vi agerar ögonöppnare och försöker lotsa företagen rätt utifrån deras position och möjligheter.

-       Återigen, det handlar om lönsamhet. Det är inte en fråga om idealism längre, det finns tydliga kopplingar till lönsamhet och då är det också en Almi-fråga.

 

Ok, så alla ska jobba hållbart, finns det något råd du vill ge ett företag som ska påbörja ett hållbarhetsarbete?

-       Att du ska vara genuin och äkta i det du gör, att kompensera för brister duger liksom inte. Du måste hitta ditt ”varför” och agera utifrån det. Vårt verktyg Framtidsgeneratorn kan hjälpa varje enskilt bolag att konkretisera detta.

-       Med det sagt har vi på Almi också full förståelse för att detta kan kännas övermäktigt och stort. Men man behöver inte arbeta med alla 17 målen samtidigt utan kan ta några i taget och börja där det har störst effekt för ditt företag.

-       Men jag vill också skicka med företag att hållbarhetsarbete inte är ett sidoprojekt, det är affärskritiskt och det ska in i din affärsplan. Det är kärnan i din verksamhet just för att det är mer ekonomiskt hållbart att arbeta schysst.  

 

Det låter ju jättebra, men hur får jag som företag del av detta?

-       Du tar bara kontakt med någon av oss på Almi så tar vi hand om dig, vi finns på almi.se/kalmar eller via vår växel på 0771-55 85 00. Du behöver inte ha varit en Almikund sedan tidigare, alla bolag i länet som vill arbeta hållbart är välkomna!

 

Jag tackar David för intervjun och kaffet och lämnar Almi med en känsla av att det finns hopp och att Almis tjänster inom området hållbarhet kommer att kunna göra verklig skillnad. Vill du och ditt företag veta mer om hållbarhetsarbete och hur Almi kan stötta er i det arbetet kan ni läsa mer på almi.se/kalmar