Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
14 april 2021

Stark konjunktur för mindre företag i Kalmar län

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. 

– Hur konjunkturen utvecklas framåt här i Kalmar län är svårbedömt. Det beror mycket på vaccineringen i rådande pandemi. Samtidigt ser vi att många företag har lyckats anpassa sig och går väldigt bra. Det finns en optimism och framtidstro, säger David Lengström, vd Almi Kalmar län.

 

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

Företag har anpassat sig
Även om många företag har upplevt stora svårigheter finns det också de som lyckats väl och har kunnat anpassa sin verksamhet.

David Lengström, VD Almi Företagspartner Kalmar län - öppnas i nytt fönster

– Företagen är kreativa och duktiga på att ställa om. För en del går det inte men vi ser att många ändå har lyckats förvånansvärt väl. Det finns företag i branscher som generellt sätt har haft det tufft som ändå har klarat sig bra. Då har det hängt på att entreprenören hittat ett nytt sätt att göra affärer på. Det går men kräver att man kan vara på tårna och se möjligheter, säger David Lengström.

 

Utlåningen till företagen i riket ökar
Gällande bankernas utlåning i riket svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många i riket som helhet som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

Utlåningen i Kalmar län har också fortsatt varit stark. I början av krisen handlade det mycket om att stärka upp likviditeten i företagen. Nu ser vi att företagen vill göra satsningar och har idéer. Många är förstås fortfarande påverkade av coronakrisen, men vi ser fler investeringsinriktade krediter än tidigare, säger David Lengström.
David Lengström, VD Almi Företagspartner Kalmar Län

Viktigt med koll på ekonomin
På Almi satsar man mycket på hållbarhetsfrågorna och att hjälpa företagen ställa om kring digitalisering, se internationaliseringsmöjligheter och få bättre koll på sin ekonomi.

– Det har blivit tydligare än någonsin hur viktigt det är att ha koll på sin ekonomi när förutsättningar kan förändras över en dag. Vi hjälper företagen att tänka strategiskt och vara redo i en föränderlig värld. Det är sådant vi pratat om även före pandemin. Samtidigt är det också viktigt att jobba med hållbarhetsfrågor och utveckla sin förmåga att leda organisationer i en digitaliserad värld, säger David Lengström.


Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här - www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:
David Lengström, vd Almi Kalmar län, 070-205 48 30.
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.