Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
22 augusti 2022

Har du en innovation? Ta stöd av oss för att förverkliga den!

Silvia Estadella arbetar som innovationsrådgivare på Almi Kronoberg och här har hon svarat på de vanligaste frågorna kring innovationsarbete - både för dig som är en privat innovatör och för etablerade företag. Hon delar även med sig av tips och berättar om våra erbjudanden så som innovationsrådgivning, finansieringslösningar och ingångar till kontaktnät i ditt område. 

Vad gör du på Almi?

Som innovationsrådgivare jobbar jag med affärsutveckling kring innovation både för privatpersoner med en idé och för etablerade företag som vill förnya sina produkter, tjänster, affärsmodeller, mm.

Arbetsdagarna ser väldigt olika ut. Från att träffa fantastiskt kreativa människor och vägleda dem att förverkliga sina idéer till att jobba fram innovationsprocesser i etablerade företag samt samordna workshops och seminarier kring innovation.

 

Förutom mitt arbete med innovation har jag en bakgrund som dataingenjör, vilket är i stor hjälp då många av dagens innovationer rör sig inom digitalisering.

Hur definierar du en innovation?

Jag brukar säga att en innovation är ett nytt och bättre sätt att lösa ett behov.

 

En innovation kan vara en ny produkt, tjänst, process eller affärsmodell. Det viktiga är att idén är innovativ och unik, och att den löser ett problem för kunden. Men man behöver inte alltid uppfinna hjulet. Många innovationer är idag paketering av känd teknik, som får ett nytt användningsområde eller bransch.

I vilka skeden kan jag vända mig till Almi?

Har du en idé?

Hör gärna av dig tidigt i processen när du har en idé som du anser är innovativ och unik. Det räcker att den kan beskrivas i ord eller i en ritning. Vi tar emot dig även om du inte har etablerat något bolag.

 

Har du ett etablerat företag?

Kontakta oss oavsett vilken fas företaget befinner sig i för rådgivning kring hur du kan stärka företagets anpassningsförmåga med hjälp av en innovationsstrategi.

Vad kan Almi stötta med?

  • Rådgivning-bollplank-coachning. Vi vågar utmana och kommer med nya infallsvinklar

  • Innovationsanalys. Vi tittar på ditt företags innovationsförmåga och ger råd för en starkare innovationsstrategi

  • Kontakter till experter och branschfolk som kan ge bäst hjälp utifrån just dina behov

  • Guide till olika aktörer i det företagsfrämjande systemet

  • Verifieringsmedel, ett bidrag för att undersöka om idén håller

  • Lån som är anpassade för innovationsfasen respektive scale-up.

Vad är nyttan av en innovationsstrategi?

Med en tidlig innovationsstrategi ökar företagets förmåga att hantera osäkerheten som innovationsarbetet innebär. Det ökar möjligheten till tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft samt minskar kostnader förutom att öka både kundnöjdhet och medarbetarnas engagemang.

Hur ser processen ut för etablerade företag?

En rådgivare tillsammans med några företagsrepresentanter träffas under ett par tillfällen för att analysera företagets nuläge. Utifrån analysens resultat tar man fram en handlingsplan för en starkare innovationsstrategi.

Hur förklarar jag min innovation för Almi, banken eller någon annan aktör?

Det gäller att förklara innovationen på ett sätt som gör det lätt att förstå idén och vad som är unikt. Alla måste kunna förstå nyttan och exakt hur det fungerar.

 

Anpassa din pitch till en person utan specialkunskaper. Då kommer både kunder, finansiärer och experter att förstå och chansen ökar att du lyckas skapa intresse för din idé.

Vad är verifieringsmedel?

Verifieringsmedel är ett rent bidrag som du kan söka hos oss på Almi i syfte att undersöka om din idé håller. Exempelvis kan bidraget användas för att testa en första prototyp för att se om lösningen verkligen fungerar.

Vad krävs för att få verifieringsmedel?

För att du ska få verifieringsmedel måste vi kunna klassa din idé som en innovation.

 

Vi vill ha svar på:

  • Finns det ett verkligt behov på marknaden?
  • Vilka är de potentiella kunderna?
  • Löser produkten ett problem för kunderna? Är den ”need to have” eller ”nice to have”.
  • Finns det konkurrerande lösningar?

Kanske behöver du göra en bättre marknadsundersökning för att hitta svaret? Både du och Almi behöver ha fakta på bordet innan vi kan satsa tid och pengar.

Vad är ditt viktigaste råd till den som vill ta en innovation vidare?

Många missar att kolla om det finns ett riktigt behov hos kunderna och hur stort behovet är. Vad efterfrågar kunderna? Hur löser de problemet idag? Googla gärna själv först och kolla vad som finns på marknaden.

 

Vad är det som gör att min idé blir mycket bättre än vad som redan finns? Hur löser kunden problemet idag? Den nya lösningen måste vara bättre för att det ska finnas en chans på marknaden. Kanske kan man vidareutveckla idén tillsammans med kunden?

För mer information kontakta

Silvia Estadella 

0470-70 74 06

silvia.estadella@almi.se