Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
3 juni 2020

Utökade rådgivningsinsatser till krisdrabbade företag

Många företag har drabbats hårt av den nuvarande krisen och därför har vi på Almi Kronoberg tagit fram utökade rådgivarinsatser med speciellt fokus på handlingskraft.

Insatserna, som är kostnadsfria, består av ett inledande digitalt möte där du tillsammans med en av Almis erfarna rådgivare går igenom hur krisen har påverkat företagets ekonomi. Genom att simulera olika scenarier av krisens utveckling och andra viktiga faktorer får du även underlag för vad som behöver göras framåt.

 

Nästa steg är att vi tillsammans tar fram en konkret handlingsplan för hur du ska arbeta vidare och vad du behöver fokusera på. Handlingsplanen grundas på vad vi kommit fram till vid simuleringen och företagets specifika behov nu och framöver.

 

När handlingsplanen är framtagen får du även tillgång till externa konsulters expertis, som utifrån ditt behov kan hjälpa dig med konkret rådgivning, praktiskt utförande eller stöttning så att du kan klara av arbetet på egen hand.

 

Här kan du läsa mer om insatserna och ansöka om utökade rådgivningsinsatser