Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
28 november 2019

Värdegrundsarbete viktigt för snabbväxande rörföretag

10-årsjubilerande Sandbäckens Rör i Växjö har vuxit i snabb takt. Med 37 anställda och en omsättning på 64 miljoner tillhör de regionens ledande leverantör av rörtekniska tjänster. Nu medverkar företaget i Almis tillväxtprogram Växarena 2.0.

– Deltagandet har gett mig många tankar och tips kring betydelsen av internkommunikation och värdegrundsarbete, berättar Pär Liljedahl, vd.

ICON, Elite stadshotellet, Getinge och Elmeverket! Det är några av de stora fastigheter i Kronobergs län där Sandbäckens Rör är involverade i installation eller underhåll av rörledningar. Lägg där till stambyten i 184 lägenheter i Brf Norregården och rörinstallationer i drygt 500 lägenheter på södra stationsområdet i Växjö.

– Vi levererar rörtekniska tjänster både i industrier, skolor, sjukhusbyggnader, kommersiella fastigheter och bostäder.

Se varje individ

Fröet till dagens koncern Sandbäckens Rör såddes 1993 i Linköping. Nio rörinstallatörer startade ett företag som nu 26 år senare utgör en koncern med 750 medarbetare och en omsättning på 1,3 miljarder. Sandbäckens Rör i Växjö med Pär Liljedahl som VD startade 2009, och har även det visat sig vara en riktig tillväxtraket.

– På ett år gick vi från 20 till 42 miljoner i omsättning. Därefter från 42 till 50 och nu senast 50 till 64.

 

Att växa snabbt innebär alltid en utmaning. För Pär handlar det om att samtidigt som expansionen värna om det lokala entreprenörskapet och framför allt närheten till medarbetarna.

– Att se varje individ är avgörande! Att till exempel träffas vid frukostfikat varje morgon och läsa av hur människor mår. Det är genom engagemang i varje individ som det skapas delaktighet och ansvarstagande i företaget. Trygga människor gör ett bättre jobb. Och särskilt som rörläggare, där man befinner sig i många olika miljöer och har en drivande funktion, är servicetänk, ansvarstagande och bra bemötande jätteviktigt.

Viktigt värdegrundsarbete

Att ha en stabil värdegrund är viktigt för Pär och Sandbäckens Rör.

– Det är sådant man aldrig kan jobba för mycket med.

Just värdegrundsarbetet är också en viktig anledning till att han valt att medverka i Almis tillväxtprogram Växarena 2.0.

– Förutom att det alltid är bra att förkovra sig och få ny input så har det varit en viktig ögonöppnare när det gäller betydelsen av värdegrunden. Mycket av det som man tar för givet är INTE alls så givet.

Stolthet och glädje på jobbet

Att ha en fungerande internkommunikation med förmåga att få ut och sprida rätt budskap till medarbetarna är ofta svårare än man tror, och särskilt i ett snabbväxande företag.

– Det är något som vi måste jobba med hela tiden, att ständigt reflektera över hur vi bemöter varandra. Och att faktiskt våga säga hur vi känner.

För Pär är målet självklart:

– Man ska känna sig stolt och glad när man går till jobbet! Det är en bärande del i yrkesstoltheten.