Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
24 juni 2019

Tillväxtviljan i vår region är fortsatt hög om än något dämpad jämfört med förra året. Tre av fyra av regionens små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Man önskar nyanställa och glädjande är att runt 70 procent vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

 

Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital.

 

– För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen i regionen i mindre grad upplever att det är svårt att finna finansiering, säger Billy Bergåker.

 

Pressmeddelanden för båda våra län finns i vårat pressrum.