Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
17 november 2020

Vi kommer i högre utsträckning mötas digitalt

KRÖNIKA

Vi är på väg mot advent och jul och vi alla funderar på hur man ska förhålla sig till adventsfika, inbjudningar till julbord och hur många och vilka släktingar man kan umgås med under julhelgerna. Vi har fått in i vårt medvetande att inget är som förr och vi kreerar nya lösningar för att kunna ses eller ändå göra det bästa av situationen. I skrivande stund så väntar vi på nya restriktioner i Västmanland. Vi hade tänkt arrangera en julfrukost med flera sittningar istället för en stor för att kunna hålla distansen. Vi vill egentligen inte avstå från det fysiska mötet men nu behöver alla ta vårt ansvar för att snabbt kunna vända smittspridningen som återigen påverkar delar av näringslivet negativt.

 

Vi gjorde i september en undersökning med 1000 små- och medelstora företag tillsammans med Göteborgs universitet. Den visar att femtio procent av företagen då hade oförändrad eller ökad omsättning. Resterande femtio procent har i varierande grad tappat omsättning. Det märkliga är att det skiljer sig mellan olika företag i olika branscher även om handel, besöksnäring och tillverkningsindustri har störst utmaningar. Inom handel är det detaljhandel som har det tuffast och e-handel som vinner än mer mark. I besöksnäringen har små företag som företrädesvis ligger utanför stadskärnorna haft en gynnsam och till och med bättre utveckling än förra året. Däremot har mötesindustrin, bolag kopplade till kultursektorn det oerhört tufft givet att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan likställas med näringsförbud för vissa verksamheter.

 

Vi ser också att flera företag investerar både kunskap och pengar i omställning för att förnya produktionen. I Västmanland investerade till exempel Westerqvarn i Kolbäck i en pizzaugn och la därmed om sitt utbud och delvis affärsmodell. Skoaffären Ryns levererar hem skor. Vem hade trott det förra hösten? Aros Congress Center levererar nu också digitala möten istället för fysiska. Deras affärsmodell bygger egentligen på fysiska möten men tekniken finns ju där, så smart tänkt av dom. Friskis & Svettis lanserar nu en playmodell, där du via mobilen kan välja ett pass när du är på gymmet och då själv köra till exempel ett styrke- eller spinningpass med en instruktör digitalt. Vi har alla fått omvärdera våra verksamheter och använt våra kreativa hjärnhalvor för att hitta smarta lösningar, så vi kan efterfölja Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

I kontrast till detta är det företagsledare som vill sälja sitt bolag trots att det går bra eller till och med riktigt bra. Anledningarna är många, ökad konkurrens, pandemitrötthet eller att företaget växt och man ville egentligen driva en mindre verksamhet. Svenska Industriföreningen bedömer att cirka 100 000 företag behöver genomgå ett ägarskifte snart. ”Detta tar ofta längre tid och är en större apparat än företagen inser från början. Det är en mycket stor utmaning som försvåras av coronakrisen” säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på SINF till digitala nyhetsbrevet fPlus.

 

Vi ser att ett ägarskifte ofta leder till en nysatsning. Det sker en förnyelse av verksamheten som kan leda till nyanställningar, innovationer, nya produkter samt försäljning på fler marknader inte sällan internationellt.

 

Många företag har ett stort behov av att integrera digitalisering i sin verksamhet. Därför finns det ett stort intresse för våra strategigrupper kring digitalisering. En hel del bolag har förstått vikten av att förstärka sin kompetens kopplat till bland annat artificiell intelligens och digital marknadsföring. På vilket sätt de gör är olika, men vi råder de som inte kommit igång ännu att ta extern hjälp.

 

Det har sagts förr och kan sägas igen. Vi kommer inte att återgå till samma verklighet som vi hade. Vi måste förhålla oss till varandra och det fysiska mötet på ett helt annat sätt. Det fysiska mötet kommer i vissa fall alltid överträffa det digitala. Men fortsatt pandemi samt bolagens hållbarhetsarbete leder till att vi i högre utsträckning kommer mötas digitalt. Är inte ditt bolag redo för detta, så krävs det ett omställningsarbete. Starta det nu!

 

Ta hand om dig genom att hålla distansen, tvätta händerna och var digital när du kan.

 

 

Billy Bergåker, vd Almi Företagspartner Mälardalen