Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
1 oktober 2020

Almi vinner Employer Branding pris!

Linda Gerdin och Eva Ottne från Almi mottar priset
Linda Gerdin och Eva Ottne mottar priset.

I förra vecka blev Almi utsedda till årets Employer Branding företag 2020 av Universum.

Motiveringen löd:

Detta företag har en mycket lång tradition i frågorna. De är vidare väl förankrade i ledningen. De har också under flera år presenterat ständigt uppåtgående resultat.

 

Under de senaste åren har också en mycket dynamisk HR-avdelningen haft en stor inverkan på de goda resultaten. Företaget är experter på att visa upp den bredd av möjligheter som finns inom organisationen, både på djupet och på bredden.

 

Vi tycker därför att denna spännande arbetsgivare utgör en inspirationskälla för många andra.

Det är roligt att se att den strategi som vi satte för ett antal år sedan, och som vi sedan arbetat utifrån, har lett till att stärka vårt interna och därmed också externa arbetsgivarvarumärke.

 

Genom ledar- och medarbetarutveckling, möjligheten att utvecklas i arbetet, en gemensam framtagen värdegrund och arbetet med allas lika rättigheter och möjligheter, för att nämna några områden, skapar vi en stabil grund att bygga vårt Employer Brand på. Vår medarbetarundersökning visar att vårt engagemangsindex och vårt ambassadörsindex (NPS) har ökat och ligger en bra bit över Benchmark.

Eva Ottne, HR Direktör Almi

 

Mätningar visar att studenter och yngre yrkesverksamma värdesätter en arbetsgivare där man får möjlighet att bidra till ett högre syfte, och även att få möjlighet att jobba med innovation och entreprenörskap. Så det är roligt att Almis attraktivitet inte bara visar sig i våra interna mätningar, utan att Almi även betraktas som en attraktiv arbetsgivare av våra kandidater på arbetsmarknaden.

Linda Gerdin, HR ansvarig för Employer Branding, rekrytering och mångfald Almi