Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
20 mars 2020

Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor

Almi har en viktig roll i att bidra till att kreditförsörjningen till svenska små och medelstora företag fortsätter att fungera.

Det nya coronavirusets spridning har stora effekter på ekonomin i Sverige och globalt. Därför är det centralt att myndigheter och statliga aktörer har de verktyg som behövs för att minimera smittans samhällsekonomiska kostnader.

 

För att lindra de negativa konsekvenserna för företagen är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll att fylla och regeringen ställer därför nu nödvändiga resurser till förfogande.

 

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Samtidigt tillförs Almi extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.

 

Almis kompetenta medarbetare har lång erfarenhet av att stötta svenska små och medelstora företag. Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet. Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de bärkraftiga företag vars verksamhet nu drabbas negativt till följ av coronavirusets spridning.

Små och medelstora företag i Sverige med potential till en positiv utveckling kan redan idag ansöka om lån på almi.se

 

– Vi ser tydliga negativa effekter för svenska företag till följd av viruset. Samtidigt är samhället beroende av ett fungerande näringsliv och livskraftiga företag. Nu ges Almi välbehövliga resurser för att möta företagens ökande behov säger Göran Lundwall, vd Almi.