Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
18 november 2021

Årets Nybyggare 2020 och 2021

Den 17 november avgjordes den nationella Sverige-finalen av Årets Nybyggare där årets främsta företagare med utländsk bakgrund utmärktes för deras enastående prestationer.

Kung Carl XVI Gustaf har sedan 2000 varit beskyddare av priset Årets Nybyggare. Priset delas ut i tre kategorier; Årets nystart, Årets pionjär och Årets unga pionjär. De företagare som tagit emot utmärkelsen har förutom att driva framgångsrika verksamheter också gjort en fantastisk personlig resa och genom hårt arbete, kreativitet och uthållighet överkommit alla utmaningar som nya i Sverige.

 

Med Priset hedras vår tids nybyggare och visar på den företagsamhet och entreprenöriella kraft som finns bland de som kommit till Sverige och startat samt utvecklat framgångsrika företag. En kraft som Sverige så väl behöver. En kraft som i större utsträckning borde ses som samhällets stöttepelare.

Pristagarna 2021: Alan Mamedi, Kung Carl XVI Gustaf, Poyan Karimi och Ali Meamar.
Pristagarna 2021: Alan Mamedi, Kung Carl XVI Gustaf, Poyan Karimi och Ali Meamar.

Alan Mamedi och Nami Zarringhalam – TrueCaller AB

Kategori: Årets Pionjär
År: 2021

 

Målet har aldrig varit att tjäna pengar, utan fokus har legat på att lösa problem. Efter ett antal misslyckade försök, träffande dom rätt med sin nuvarande affärsidé på en helt annan kontinent. Detta radarpar har tillsammans gjort en mödosam men lyckosam resa och på endast 12 år gått från ingenting till en internationell aktör. Alan Mamedi och Nami Zarringhalam erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets

Nybyggare inom kategorin Årets Pionjär för 2021 för att de aldrig gav upp och tack vare sin ödmjukhet skapat en medveten humanistisk företagskultur som grund för ett av Sveriges nya multinationellt mångfaldiga företag.

 

Poyan Karimi – Oddwork AB

Kategori: Årets Unga Pionjär
År: 2021

 

Utgångspunkten för företagets insatser är att världen blir bättre om människor får göra det de verkligen brinner för. Trots arvet av en politisk flyktingfamiljs vedermödor och en ekonomisk utsatt barndom ingöts hopp och engagemang som bidrog till hans framgång och ett företag med starka värderingar. Poyan Karimi erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Unga Pionjär för 2021 för att ha byggt ett värderingsstyrt, framgångsrikt och stabilt företag inom sin nisch.

 

Ali Meamar – Infinity Group AB

Kategori: Årets Nystart
År: 2021

 

Att starta ett företag på mycket kort tid efter ankomsten till ett nytt land är anmärkningsvärt, att dessutom starta det utan medel är en bragd. Att därefter i princip dubblera omsättningen varje år i en mycket konkurrensutsatt bransch saknas det ord för. Ali Meamar erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Nystart för 2021 för att han är ett bevis för att nya svenskar som får tillgodose sig sina tidigare erfarenheter på kort tid kan etablera sig, skapa arbetstillfällen och leva ”the American dream” fast i Sverige.

Pristagarna 2020: Shervin Razani, Kung Carl XVI Gustaf, Isabella Palmgren och Mouddar Kouli.
Pristagarna 2020: Shervin Razani, Kung Carl XVI Gustaf, Isabella Palmgren och Mouddar Kouli.

Shervin Razani – Jurek rekrytering & Bemanning AB

Kategori: Årets Pionjär
År: 2020

 

Han var 20 år när han startade sin entreprenörsresa, utan medel. Med sitt extrema driv har han lyckats bygga upp en stabil och långsiktigt hållbar företagsgrupp. Han har medvetet i sitt företag arbetat med mångfaldsfrågor, han menar att det är företagets DNA. Shervin Razani erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Pionjär för 2020 för sitt engagemang och enastående entreprenöriella förmåga.

 

Isabella Palmgren – Mimbly AB

Kategori: Årets Unga Pionjär
År: 2020

 

Entreprenören har i sin barndom och vuxna liv levt med en av världens stora utmaningar, bristen på rent vatten. Hennes lösning står i begrepp att lösa åtminstone 35 procent av världens årliga utsläpp av mikroplaster i havet. Isabella Palmgren erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Unga Pionjär för 2020 för sitt banbrytande initiativ med en stor kommersiell potential som bidrar till mänsklighetens välbefinnande.

 

Mouddar Kouli – Kouli Bros AB

Kategori: Årets Nystart
År: 2020

 

Hans tidigare erfarenheter och kunskaper har kommit väl till godo i verksamhet, vilket också ligger till grund för den framgång företaget visat på kort tid. Genom sitt stora idrottsintresse kunde han snabbt bli en del av det nya landet, Sverige. Företagets grundvalar vilar på att skapa sysselsättning i sitt gamla hemland. Mouddar Kouli erhåller H.M. Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategorin Årets Nystart för 2020 för att kombinera nya handelsformer och med att stödja behövande kvinnor i ett svårt krigshärjat land.

 

Om priserna

Årets Nystart 

Priset delas ut till en företagare nyligen startat et företag med begränsade resurser. Företagaren ska ha tillvaratagit sina tidigare erfarenheter i sitt gamla hemland och förverkligat dem i Sverige.

Årets Pionjär

Utmärkelse delas ut till en företagare som kan påvisa kontinuerlig tillväxt och har flera anställda. Företaget ska fortsättningsvis kunna visa på tillväxt. Företagaren ska påvisa att hen tagit företag till en ny nivå inom sin bransch. Företaget ska ha varit verksamt i över fem år och löpande påvisa att resurser avsatts för fortsatt expansion och vidareutveckling.

Året Unga Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en yngre entreprenör och har minst en förälder med utländsk bakgrund. Företagets affärsidé ska visa på tillväxtmöjligheter och hålla en hög innovationsgrad.

 

Läs mer om priserna och om Stiftelsen IFS