Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
15 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under 2018.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 861 (1 147) lån om totalt 470 (594) miljoner kronor under fjärde kvartalet. Antalet utbetalda lån under året uppgår till 3 461 (4 546) lån om totalt 1 700 (2 335) miljoner kronor. Minskningen är ett resultat av Almis åtgärder för en långsiktig stabil nettoutlåning.
  • Lånestocken per 31 december 2018 uppgick till 5 033 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 84 (50) miljoner kronor i 39 (23) befintliga och 18 (13) nya portföljbolag under fjärde kvartalet. Under verksamhetsåret har Almi investerat totalt 226 (181) miljoner kronor i 119 (104) befintliga och 44 (51) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade 345 (351) bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 838 (779) miljoner kronor per 31 december 2018.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet avslutades närmare 4 000 rådgivningsinsatser varav omkring 1 400 påbörjats redan under tidigare verksamhetsår.
  • Under hela 2018 avslutades drygt 9 000 rådgivningsinsatser varav omkring 3 800 påbörjats under tidigare verksamhetsår.