Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
15 februari 2022

Bokslutskommuniké januari - december 2021

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under helåret 2021
(Jämfört med helåret 2020)

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 3 410 (5 158) lån om totalt 2 199 (3 166) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 437 (316) miljoner kronor i 137 (130) befintliga och 55 (45) nya portföljbolag.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 12 683 (11 507) insatser.

Ta del av hela bokslutkommunikén 2021 här>>