Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
15 februari 2023

Bokslutskommuniké januari - december 2022

Almis utveckling inom finansiering och affärsutveckling under helåret 2022
(Jämfört med helåret 2021)

Låneverksamheten:

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 3 145 (3 410) lån om totalt 2 388 (2 199) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 201 (26) styck och 384 (35) miljoner kronor.

 

Affärsutveckling:

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 14 682 (12 683) insatser varav 3 185 (925) avsåg erbjudandegruppen Hållbar Framtid.

 

Riskkapital:

  • Totalt investerades 348 (437) miljoner kronor i 126 (137) befintliga och 39 (55) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 14 (17) portföljbolag till ett värde av 104 (127) miljoner kronor.