Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
14 augusti 2020

Delårsrapport januari-juni 2020

Utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital.

Låneverksamheten

  • Volymerna i låneverksamheten har under andra kvartalet påverkats väsentlig av utbrottet av pandemin covid-19 både vad avser antalet lån och utbetalt lånebelopp. Antalet utbetalda lån uppgick till 1 953 (869) lån om totalt 1 121 (497) miljoner kronor under andra kvartalet. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgick till 2 864 (1 745) lån om totalt 1 652 (963) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 juni 2020 uppgick till 5 442 miljoner kronor jämfört med 4 852 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 3 100 (3 000) rådgivningsinsatser och under delårsperioden omkring 5 800 (5 400). 

Riskkapital

  • Almi investerade totalt 81 (76) miljoner kronor i 41 (31) befintliga och 8 (16) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 152 (109) miljoner kronor i 83 (60) befintliga och 17 (24) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 340 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 915 miljoner kronor jämfört med 339 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett bokfört värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

 

Läs hela delårsrapporten >>