Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
29 april 2021

Delårsrapport januari – mars 2021

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital

Låneverksamheten

  • Volymerna i låneverksamheten har påverkats av pågående pandemi både vad avser antalet lån och utbetalt lånebelopp. Antalet utbetalda lån uppgick till 1 073 (911) lån om totalt 681 (530) miljoner kronor under första kvartalet.
  • Lånestocken per 31 mars 2021 uppgick till 6 239 miljoner kronor jämfört med 6 046 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 2 900 (2 700) rådgivningsinsatser.

Riskkapital

  • Investeringsvolymen inom Almi Invest har ökat. Almi investerade totalt 110 (71) miljoner kronor i 41 (42) befintliga och 16 (9) nya portföljbolag under första kvartalet.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 357 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt redovisat värde av 1 148 miljoner kronor jämfört med 354 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett redovisat värde om 1 071 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Läs hela delårsrapporten(pdf)>>