Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
15 augusti 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

Utveckling inom lån, riskkapital och affärsutveckling.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 933 (1 358) lån om totalt 459 (649) miljoner kronor under andra kvartalet. Minskningen av utbetalt lånebelopp är planerad och ingår i Almis åtgärder för en långsiktig stabil nettoutlåning. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgår till 1 856 (2 426) lån om totalt 889 (1 243) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 juni 2018 uppgick till 5 332 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 54 (61) miljoner kronor i 31 (24) befintliga och 14 (22) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 89 (97) miljoner kronor i 65 (57) befintliga och 21 (32) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade 338 bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 747 miljoner kronor per 30 juni 2018 att jämföra med 351 direkta innehav till ett sammanlagt bokfört värde om 750 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Almi har under perioden lanserat nya kunderbjudanden som en del i den nya strategin, relevant statistik avseende genomförda affärsutvecklingsinsatser kommer att redovisas i kommande delårsrapporter.

Delårsrapport januari - juni 2018 >>