Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
15 augusti 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

Utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 933 (933) lån om totalt 497 (459) miljoner kronor under andra kvartalet. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgick till 1 836 (1 856) lån om totalt 963 (889) miljoner kronor.

  • Lånestocken per 30 juni 2019 uppgick till 4 852 miljoner kronor jämfört med 5 033 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 3 000 (2 200) rådgivningsinsatser och under delårsperioden drygt 5 400 (3 300).

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 76 (54) miljoner kronor i 31 (31) befintliga och 16 (14) nya portföljbolag under andra kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 109 (89) miljoner kronor i 60 (65) befintliga och 24 (21) nya portföljbolag.

  • Almi förvaltade 345 portföljbolag till ett sammanlagt bokfört värde på 871 miljoner kronor per 30 juni 2019 jämfört med 345 portföljbolag till ett sammanlagt bokfört värde om 838 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Läs hela delårsrapporten (pdf) »