Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
26 april 2018

Delårsrapport januari-mars 2018

Utveckling inom lån, riskkapital och affärsutveckling.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 923 (1 068) lån om totalt 430 (594) miljoner kronor under första kvartalet. Minskningen av utbetalt lånebelopp är i enlighet med Almis plan om en långsiktig stabil nettoutlåning.
  • Utgående balans på lånestocken uppgick per 31 mars 2018 till 5 460 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.
  • Riskkapitalverksamheten
  • Almi investerade totalt 35 (36) miljoner kronor i 33 (33) befintliga och 4 (10) nya portföljbolag under första kvartalet.
  • Almi förvaltade 340 (350) bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 750 miljoner kronor per 31 mars 2018 vilket var samma belopp som det sammanlagda bokförda värdet vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

Inom affärsutveckling genomfördes omkring 1 140 rådgivningsinsatser under första kvartalet.

 

Hela delårsrapporten januari-mars 2018 »