Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
26 april 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

Utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 903 (923) lån om totalt 466 (430) miljoner kronor under första kvartalet.
  • Lånestocken per 31 mars 2019 uppgick till 4 934 miljoner kronor jämfört med 5 033 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Almi har under perioden slutfört närmare 2 400 (1 100) rådgivningsinsatser.

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 32 (35) miljoner kronor i 30 (33) befintliga och 9 (4) nya portföljbolag under första kvartalet.
  • Almi förvaltade 341 portföljbolag till ett sammanlagt bokfört värde på 853 miljoner kronor per 31 mars 2019 jämfört med 345 portföljbolag till ett sammanlagt bokfört värde om 838 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Läs hela delårsrapporten (pdf) »