Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
27 april 2020

Delårsrapport januari-mars 2020

Utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital.

Företagspartner

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 911 (876) lån om totalt 530 (466) miljoner kronor under första kvartalet.
  • Lånestocken per 31 mars 2020 uppgick till 4 703 miljoner kronor jämfört med 4 752 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.
  • Under kvartalet genomfördes omkring 2 700 (2 400) rådgivningsinsatser.

Invest

  • Almi investerade totalt 71 (32) miljoner kronor i 42 (30) befintliga och 9 (9) nya portföljbolag under första kvartalet.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 336 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 915 miljoner kronor jämfört med 339 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Läs hela delårsrapporten>>