Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
31 oktober 2018

Delårsrapport januari-september 2018

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital.

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 744 (973) lån om totalt 341 (498) miljoner kronor under tredje kvartalet. Minskningen är ett resultat av Almis åtgärder för en långsiktig stabil nettoutlåning men har varit något större än planerad. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgår till 2 600 (3 399) lån om totalt 1 230 (1 741) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 september 2018 uppgick till 5 143 miljoner kronor jämfört med 5 581 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.


Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 53 (34) miljoner kronor i 15 (24) befintliga och 5 (6) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 142 (131) miljoner kronor i 80 (81) befintliga och 26 (38) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade 341 (351) bolag till ett sammanlagt bokfört värde på 778 (750) miljoner kronor per 30 september 2018.


Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 2 000 rådgivningsinsatser och under delårsperioden omkring 5 300. Almi har under perioden lanserat nya kunderbjudanden varför relevant statistisk för jämförelseperioderna saknas.

 

Läs delårsrapporten för januari-september 2018 här >>