Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
29 oktober 2019

Delårsrapport januari-september 2019

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 737 (670) lån om totalt 487 (341) miljoner kronor under tredje kvartalet. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgick till 2 482 (2 401) lån om totalt 1 448 (1 230) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 september 2019 uppgick till 4 809 miljoner kronor jämfört med 5 033 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 1 800 (2 000) rådgivningsinsatser och under delårsperioden drygt 6 900 (5 300).

Riskkapitalverksamheten

  • Almi investerade totalt 69 (53) miljoner kronor i 15 (15) befintliga och 12 (5) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 177 (142) miljoner kronor i 75 (80) befintliga och 37 (26) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 344 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 863 miljoner kronor jämfört med 345 portföljbolag och innehav i 7 riskkapitalbolag till ett värde om 815 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Läs hela delårsrapporten (pdf) »