Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
29 april 2022

Delårsrapport januari - mars 2022

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden januari - mars 2022

(Jämfört med perioden januari - mars 2021)

 

Låneverksamhet

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 803 (1 073) lån om totalt 580 (681) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 28 (0) styck och 47 (0) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 66 (110) miljoner kronor i 37 (41) befintliga och 9 (16) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 5 (3) portföljbolag till ett värde av 16 (20) miljoner kronor.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 3 594 ( 2 892) insatser varav 585 (0) avsåg erbjudandegruppen Hållbar Framtid.


Ta del av hela delårsrapporten januari - mars 2022 här(pdf)>