Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
28 april 2023

Delårsrapport Q1 2023

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden januari - mars 2023

 

Sammanfattning första kvartalet 2023
(Jämfört med första kvartalet 2022)

 

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 755 (803) lån om totalt 590 (580) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 39 (28) styck och 105 (47) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 66 (66) miljoner kronor i 31 (37) befintliga och 7 (9) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 2 (5) portföljbolag till ett värde av 20 (16) miljoner kronor.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 3 817 (3 594) insatser varav 1 994 (585) avsåg erbjudandegruppen Hållbar utveckling.

Ta del av hela delårsrapporten januari - mars 2023 här(pdf)>