Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
13 augusti 2021

Delårsrapport januari - juni 2021

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital

Låneverksamhet

 

  • Under perioden minskade antalet nya utbetalda lån med 30,4 procent till 1 993 (2 864) lån medan utbetalt lånebelopp minskade med 26,6 procent uppgående till 1 213 (1 652) miljoner kronor. Almis utlåning var väsentligt påverkad av effekterna av Covid -19 pandemin första halvåret 2020, men har nu återgått till mer normala volymer.
  • Antalet utbetalda lån uppgick till 1 993 (2 864) lån om totalt 1 213 (1 652) miljoner kronor.

Riskkapital

 

  • Almi genomförde investeringar i 110 (100) bolag till ett värde av 240 (152) miljoner kronor. Av genomförda investeringar avsåg 111 (53) miljoner kronor nyinvesteringar i 33 (17) bolag och 129 (99) miljoner kronor följdinvesteringar i 77 (83) bolag.
  • Totalt investerades 240 (152) miljoner kronor i 77 (83) befintliga och 33 (17) nya portföljbolag.

Affärsutveckling

 

  • Inom affärsutveckling har genomförts omkring 6 400 (5 800) insatser.

Ta del av hela delårsrapporten januari - juni 2021 här(pdf)>