Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
15 augusti 2022

Delårsrapport Q2 2022

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden januari - juni 2022

(Jämfört med perioden januari - juni 2021)

 

Låneverksamhet

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 1 638 (1 993) lån om totalt 1 198 (1 213) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 65 (0) styck och 118 (0) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 146 (240) miljoner kronor i 71 (77) befintliga och 20 (33) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 8 (12) portföljbolag till ett värde av 32 (77) miljoner kronor.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 7 429 (6 402) insatser varav 1 407 (118) avsåg erbjudandegruppen Hållbar Framtid.

 

Ta del av hela delårsrapporten januari - juni 2022 här(pdf)>