Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
29 oktober 2021

Delårsrapport januari - september 2021

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden
januari - september 2021
(Jämfört med perioden januari - september 2020)

Låneverksamhet

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 2 631 (4 142) lån om totalt 1 652 (2 456) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 314 (205) miljoner kronor i 104 (101) befintliga och 44 (28) nya portföljbolag.

Affärsutveckling

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 8 592 (7 825) insatser.

Ta del av hela delårsrapporten januari - september 2021 här(pdf)>