Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
28 oktober 2022

Delårsrapport Q3 2022

Se Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital under delårsperioden januari - september 2022

(Jämfört med perioden januari - september 2021)

 

Låneverksamheten

  • Antalet utbetalda lån uppgick till 2 278 (2 631) lån om totalt 1 682 (1 652) miljoner kronor varav Grönt lån totalt 112 (4) styck och 203 (7) miljoner kronor.

Riskkapital

  • Totalt investerades 236 (314) miljoner kronor i 96 (104) befintliga och 35 (44) nya portföljbolag varav Gröna investeringar i 11(14) portföljbolag till ett värde av 44 (89) miljoner kronor.

Affärsutvecklning

  • Inom affärsutveckling har det genomförts 9 795 (8 592) insatser varav 1 615 (376) avsåg erbjudandegruppen Hållbar Framtid.

Ta del av hela delårsrapporten januari - september 2022 här(pdf)>