Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
29 oktober 2020

Delårsrapport januari - september 2020

Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital

Låneverksamheten

  • Volymerna i låneverksamheten har under delårsperioden påverkats väsentlig av pågende pandemi både vad avser antalet lån och utbetalt lånebelopp även om påverkan varit mindre under tredje än under andra kvartalet. Antalet utbetalda lån uppgick till 1 278 (739) lån om totalt 804 (487) miljoner kronor under tredje kvartalet. Antalet utbetalda lån under delårsperioden uppgick till 4 142 (2 484) lån om totalt 2 456 (1 451) miljoner kronor.
  • Lånestocken per 30 september 2020 uppgick till 5 871 miljoner kronor jämfört med 4 809 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Affärsutveckling

  • Under kvartalet genomfördes omkring 2 000 (1 800) rådgivningsinsatser och under delårsperioden omkring 7 800 (6 900).

Riskkapital

  • Almi investerade totalt 53 (69) miljoner kronor i 18 (15) befintliga och 11 (12) nya portföljbolag under tredje kvartalet. Under delårsperioden har Almi investerat totalt 205 (177) miljoner kronor i 101 (75) befintliga och 28 (37) nya portföljbolag.
  • Almi förvaltade vid periodens utgång 343 portföljbolag samt innehav i 6 riskkapitalbolag till ett sammanlagt bokfört värde av 983 miljoner kronor jämfört med 339 portföljbolag och innehav i 6 riskkapitalbolag till ett bokfört värde om 885 miljoner kronor vid utgången av föregående räkenskapsår.

Läs hela delårsrapporten (pdf)>>