Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
7 juni 2019

Effektmätning

Effekt i företagen av Almis tjänster.

Almis företag utvecklas bättre än motsvarande kontrollgrupp.

Varje år genomförs en undersökning av Almis effekt på företagens tillväxt. Utvecklingen följs upp vad gäller omsättning, antal anställda och överlevnad hos Almis företag som sedan jämförs med en jämförbar kontrollgrupp. Undersökningen inkluderar företag inom Almis insatsområden lån, affärsutveckling och riskkapital. I årets undersökning följs företagen upp under en fyraårs period från bokslutet 2013 till bokslutet 2017.

 

Effektmätningen visar att Almis företag har en bättre utveckling inom alla tre områden jämfört med kontrollgruppen.

Almis företag ökade sin omsättning med 48 procent under perioden, i genomsnitt 3,7 miljoner kronor per företag. I den jämförbara kontrollgruppen hade företagen en omsättningsökning på 35 procent, i genomsnitt 3,5 miljoner kronor per företag,.

Överlevnadsgraden för Almis företag var 81 procent, motsvarande för kontrollgruppen var 77 procent.

Antalet anställda i Almis företag ökade med 28 procent eller 1,3 personer i genomsnitt per företag, ökningen i kontrollgruppen var 15 procent eller 0,7 personer i genomsnitt per företag.

 

Nedbrutet på Almis insatsområden är omsättningsökningen per företag beloppsmässigt störst inom lån och procentuellt störst inom riskkapital.

Överlevnadsgraden är högst bland företag inom riskkapital.

Antalet anställda per företag ökar mest inom riskkapital såväl antalsmässigt som procentuellt.

 

Bakgrund

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Almi. I årets undersökning ingår företag där Almi gjort en insats 2014. SCB följer upp företagens utveckling från 2013, ett år innan Almis insats, till 2017. För att kunna jämföra utvecklingen med andra företag tar SCB fram en kontrollgrupp sammansatt för att spegla relevanta egenskaper hos Almis företag.