Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 mars 2019

Endast 19 procent av alla styrelseledamöter är kvinnor

Anna Lundmark Lundbergh - öppnas i nytt fönster
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen.

Andelen kvinnor i ledning och styrelse ökar, men det går långsamt. Det visar Styrelsekartläggningen 2019, en färsk undersökning från Almi om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen ökar marginellt från 38 procent till 39 procent jämfört med föregående års undersökning. I undersökningen ingår företag med över 5 miljoner kronor i omsättning och minst fem anställda, totalt 55 044 företag. Andelen kvinnor av styrelseledamöterna totalt ligger kvar på 19 procent, det är samma nivå som föregående år.

Vi är inte nöjda med resultatet och för att förstå varför det går så långsamt har vi kompletterat undersökningen och intervjuat 400 vd:ar. Resultatet visar att det finns en stor outnyttjad potential i de svenska företag vi undersökt.
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen

Styrelsekartläggningen visar bland annat även att kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den inom vård och utbildning och servicenäringar med 70 procent respektive 65 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 29 procent.

 

Positivt är att andelen kvinnor bland nytillkomna styrelseplatser och vd-poster är mycket högre enligt undersökningen.