Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
24 maj 2021

European Diversity Month

Almi är medlemmar i Diversity Charter Sweden, som är ett av 24 (länder) i Europa, sammanhållet av EU-kommissionen. Under maj månad löper European Diversity Month för att uppmärksamma vikten av mångfald och inkludering.

Diversity Charter Sweden, är en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet. Det finns en mängd erfarenheter och studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet.

 

Organisationen står för att mångfald och inkludering bör vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags och organisations strategi, och vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. Medlemmarna består av ungefär 70 mindre och större företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

 

Mångfald och inkludering en prioriterad fråga

- På Almi är mångfald och inkludering en högt prioriterad fråga och det finns ett stort engagemang i organisationen kring dessa frågor. Vi vill hela tiden utvecklas och bli bättre, därför är Almi medlemmar i Diversity Charter Sweden, säger Linda Gerdin, styrelseledamot i Diversity Charter Sweden AB och HR-ansvarig för rekrytering, employer branding och mångfald.

Linda Gerdin
Linda Gerdin

Viktigt att lyfta Almis fokusgrupper

Som ett initiativ inom ramen European Diversity Month vill vi lyfta Almis fokusgrupper.

 

- Genom att lyckas med mångfaldsarbete, ökar vi trovärdigheten i relationen till våra kunder, vår uppdragsgivare och omvärlden. Detta hjälper oss att förstå målgruppernas olika behov, säger Maroun Aoun, ansvarig för fokusgrupper.

Maroun Aoun
Maroun Aoun

Ur Almis årsredovisning 2020

Mätningen baseras på den högst rankade företagsledaren, oftast vd, i de kund- eller portföljföretag som fått en insats under verksamhetsåret 2020. 

 

Andel kvinnor

  • 28% totalt 
  • 24% lånekunder
  • 18% portföljbolag
  • 30% affärsutveckling 

Personer med utländsk bakgrund

 

  • 28% totalt
  • 34% lånekunder 
  • 18% portföljbolag
  • 24% affärsutveckling

 

Det går att göra skillnad bara vi bestämmer oss!
Charlotta Strand, rådgivare Almi
Charlotta Strand
Charlotta Strand

- Att arbeta med inkludering är viktigt i mitt arbete som rådgivare då ”företagarnormen” dessvärre är väldigt snäv. Vi som rådgivare kan verkligen vara med och bredda normen. Exempelvis har vi satt och nått utmanande mål kring representation av andel kvinnor/män i mentorprogrammet, såväl adepter som mentorer.


- En annan rolig insats var vinterns pilot med SEB och YEoS där målgruppen var kvinnor 18-35 år. Det är kul att se kvinnor lyckas och vara med och möjliggöra att företagare följer sina drömmar. Det går att göra skillnad bara vi bestämmer oss! Genom att sätta mål så kan vi driva förändringen åt rätt håll, säger Charlotta Strand, rådgivare Almi.

Mia de Besche
Mia de Besche

- Som Sveriges mest aktiva investerare har vi ett stort ansvar när det kommer till att påverka i frågan kring mångfald, inkludering och jämställdhet. Jag blir glad över att Almi Invest arbetar aktivt med denna fråga för att leda förändringen och även om vi inte är helt i mål gör vi många saker som påverkar på ett positivt sätt. Ett kvitto på det är att 29 procent av Almi Invests 141 ny- och följdinvesteringar 2019 gick till bolag med mixade team eller kvinnliga grundare.


- Vi kan dock alltid bli bättre och arbetar aktivt med denna fråga. Som exempel ställer vi frågor kring detta till bolagen, följer upp dealflow och investeringar från kvinnor på våra månadsuppföljningar och utvärderar hela tiden för att bli bättre. Vi utbildar även kvinnliga affärsänglar och arbetar aktivt med att nå, attrahera och investera i kvinnliga grundare, säger Mia de Besche, investment manager Almi Invest.