Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 november 2022

Företagen får svårare att låna

Det blir allt svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ökar Almis utlåning i samband med att intresset för en viss typ av lån ökar.      

– Det går att se två stora trendskiften i undersökningen. Dels en mer negativ bild av konjunkturutvecklingen, dels att det på många håll har blivit svårare för företagen att få lån från bankerna, säger Almis vd Britta Burreau.

 

Ta del av hela undersökningen här>>

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn 

 

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.