Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 februari 2022

Framgångsrecept för mer affärer och tillväxt

Att Sverige är beroende av export, och att utan internationell handel så stannar Sverige, bör för de flesta vare sig vara en nyhet eller någon större överraskning. Men vad som kanske är mindre känt är att styrelseledamöter med utländsk bakgrund kan förbättra företagens internationella affärer och bidra till ökad export och import.

Almi kommer årligen i kontakt med över 10 000 företag som tar del av våra tjänster och vill utveckla sin verksamhet. Vår erfarenhet är att mångfald i styrelsen bidrar positivt till företagets utveckling. Nu har vi fakta på bordet!


På uppdrag av Almi har Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet, gjort en genomgång av 100 000 företag. Den visar att företag där personer med utländsk bakgrund ingår i styrelsen har en högre omsättning än övriga företag, bland annat genom förbättrade internationella affärer och ökad export och import.

Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet
Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet

Rapportens resultat visar att jämlika styrelser vad gäller fördelning mellan ledamöter med svensk och utländsk bakgrund når högre export och import, samt har en högre omsättning än styrelser med ojämlik sammansättning. Resultatet av undersökningen visar även att vd:s bakgrund har en liknande inverkan på företagets ekonomiska effektivitet.


I rapporten ges olika förklaringar till varför ledamöter med utländsk bakgrund kan förbättra internationella affärer och bidra till ökad export och import:

 

  • För företag som satsar på internationella marknader är det av betydelse att känna till kulturen och kunna språket på de nya marknaderna samt att ha förankring i lokala nätverk, vilket ger företag som har ledamöter med utländsk bakgrund en konkurrensfördel.
  • Ledamöters närhet till utländska marknader gör dem bättre rustade att förstå affärssammanhang i andra länder, genom att de är demografiskt lika, och delar samma normer och värderingar.
  • Ledamöter med koppling till internationella marknader bidrar med användbara kontakter. De möjliggör en effektiv insamling, analys och tolkning av information rörande möjligheter på utländska marknader.

Mångfald i näringslivet har helt enkelt en stor betydelse för internationaliseringen av svenska företag. Personer med utländsk bakgrund har kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk. De har även nätverk och kontakter som sänker trösklarna för utrikeshandeln, vilket ytterligare ökar och bidrar till en utökad internationalisering. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv gynnar detta självklart både jobb och välstånd i Sverige.


För att få bolag att växa, och växa snabbt, gäller nya regler och nya förutsättningar. Svenskar med utländsk bakgrund möjliggör för oss att hitta affärsmöjligheter på helt nya platser runt om i världen. Det är dags att vi tar denna resurs på allvar i vår jakt på morgondagens storbolag – i synnerhet om dessa i framtiden ska ha andra namn än Ericsson, Electrolux, ABB och Volvo!

 

Maroun Aoun
Ansvarig för samhällskontakter
Partnerskap & fokusgrupper

 

Maroun Aoun, ansvarig för samhällskontakter, partnerskap & fokusgrupper
Maroun Aoun, ansvarig för samhällskontakter, partnerskap & fokusgrupper Almi