Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
6 mars 2023

“Framtidsgeneratorn blev en succé – och lever vidare”

Almi fick i uppdrag att ge Sveriges små och medelstora företag mer kunskap om hållbarhet och att få dem att påbörja och/eller accelerera sitt hållbarhetsarbete – och skapade Framtidsgeneratorn.
Nu är projektet som möjliggjorde satsningen utvärderat och visar bland annat att 80 procent av deltagarna har fått ny, värdefull kunskap och majoriteten av dessa tillämpar de nya kunskaperna i sitt arbete.

Vi tog tempen på Anna Nordström, nationell projektledare hos Almi och samordnare för Framtidsgeneratorn, ungefär i halvtid av projektet. Då var delmålsiffran om 700 deltagande företag redan uppnådd – med råge. 1 100 hade då tagit del av Framtidsgeneratorn.


Nu har drygt 3 870 “kompetenshöjande insatser” genomförts, där slutmålet låg på 1 500.

Anna Nordström är nationell projektledare hos Almi och samordnare för Almis Framtidsgeneratorn.
Anna Nordström är nationell projektledare hos Almi och samordnare för Almis Framtidsgeneratorn. Hon tror att en styrka med satsningen var att tjänsterna som levererades fanns i både digitalt och fysiskt format. “Ett vinnande koncept – ingen behövde vänta på att träffas”.
Almi = hög kompetens och kvalitet.
Sagt om Almis Framtidsgenerator

– Vi hade ganska höga mål med tanke på att rådgivning inriktat på hållbarhet var relativt nytt för både oss på Almi och för företagen, men vi har överträffat målen. Vi ser ett helt fantastiskt resultat både vad gäller det kvantitativa – att vi nått så otroligt många företag, men såklart även det kvalitativa resultatet – vad företagen faktiskt har tagit med sig. Det här var precis vad vi ville åstadkomma, säger Anna Nordström.


Utvärderingen visar att 80 procent av de deltagande företagen alltså har höjt sin kunskap inom hållbarhet som ett resultat av rådgivningen hos Almi. De som säger att de inte höjt sin kunskap anger att den redan var bra.


– Om vi vill förbättra något är det väl att träffa ännu mer rätt i vilka vi hjälper och att 100 procent av de som deltar i vår rådgivning anser att de har höjt sin kunskap. Att vara superträffsäker. Men vi har verkligen fått igång och kickstartat hållbarhetsarbetet hos många av landets små och medelstora företag.


Anna Nordström har också märkt av ett stort externt intresse, från banker och regioner runt om i landet.


– Det är framförallt flera banker som har förstått nyttan och mervärdet det ger för både dem själva, men framför allt för deras kunder, när de har slussat dem vidare till Almi för att påbörja ett arbete med hållbarhet.

Intern stolthet och kompetenshöjande

Hon ser även att projektet varit till stor fördel för Almi internt.


– Det här är den största gemensamma förändring vi någonsin gjort kompetensmässigt vilket även stärkt vårt varumärke. Almi har en enorm fördel när vi vill komma ut med något nytt eftersom vi har rådgivare runt om i hela landet. Här har vi haft stordriftsfördelar samtidigt som vi kunnat jobba snabbfotat, smidigt, testat och justerat längs vägen, säger Anna och fortsätter:


– Idag är det många som ser Almi som den man går till om man som företag behöver stöttning i hållbarhetsfrågor. Här når vi en viktig målgrupp, de mindre företagen, som kanske inte har råd med en extern hållbarhetskonsult. Det är viktigt att poängtera att vi inte konkurrerar med privata aktörer på marknaden utan är ett komplement till dem.

Amani El-Ali Mazloum är rådgivare hos Almi
Amani El-Ali Mazloum är rådgivare hos Almi och har mött många företag som tagit del av Almis hållbarhetserbjudande: “Vi har bara fått positiva reaktioner – många företag har känt att det har behövts. Vi har också märkt att hållbarhetsarbetet har varit en ögonöppnare för många, att det inte bara handlar om miljö utan ekonomisk och social hållbarhet också.”

Amani El-Ali Mazloum, som är rådgivare hos Almi, instämmer:


– Det har ökat vår kompetens och har hjälpt Almi att göra en tydligare förflyttning inom området. Det har stärkt oss internt på både regional och nationell nivå och fört oss närmare varandra. Vi har också skapat en tydlighet i var Almi står inom hållbarhet – var vårt fokus ligger.


Projektet har kunnat genomföras med hjälp av finansiering från Europeiska socialfonden och insatserna som Almi har gett har nu implementerats i Almis ordinarie utbud.


– Framtidsgeneratorn blev en succé och lever nu vidare i alla våra tjänster. När du tar del av Almis samtliga tjänster kommer du alltid att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Det gäller oavsett om det handlar om affärsutveckling eller finansiering. Hållbarhet + lönsamhet = sant, helt enkelt, säger Anna Nordström.

Almi är för mig lösningar för bättre framtida affärer. Alltid ett vinnande koncept när hållbarhet står på agendan. Ett projekt att vara stolt över!
Sagt om Almis Framtidsgenerator

Vad tar ni med er från projektet?

– Vikten av intern förankring är jätteviktig, att ha bra framförhållning och ett tydligt och konkret upplägg för att få en bra start. Vi vet att vi levererar ett innehåll som verkligen är till nytta för våra kunder genom våra utvärderingar. En annan lärdom är att de som träffar våra kunder, Almis rådgivare, har möjlighet att lägga sin tid på det som de är bäst på, alltså att arbeta med företagen. Det har de kunnat göra här tack vare en effektiv projektorganisation. Sedan måste vi komma ihåg att alla företag är olika, har olika förutsättningar och behov och då är det viktigt att vi har en viss flexibilitet när vi träffar dem och levererar våra tjänster. Med de här erfarenheterna tror jag på fler framgångsrika satsningar som den här, säger Anna och Amani håller med:


– Vi har hjälpt företag att utvecklas, men har även utvecklat oss själva väldigt mycket. Vi tar vidare en stolthet att vi presenterar konkreta verktyg för företagen att arbeta med. Vi kan hjälpa dem att göra en förflyttning, konkretisera, skapa en framtidsplan och hållbarhetsstrategi på ett tydligt, greppbart och roligt sätt. Projektet har dessutom verkligen hjälpt oss att förstå företagens behov och utmaningar inom området.

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!

Så många har haft nytta av Almis Framtidsgenerator

 • 80 procent anser att de har fått ny, värdefull kunskap
 • 70 procent har tillämpat de nya kunskaperna
 • 46 procent tror att rådgivningen har ökat förutsättningarna för ökad omsättning och/eller tillväxt*
 • 41 procent anser att rådgivningen bidragit till ökad konkurrenskraft*

*Dessa parametrar är svåra att mäta så snart efter genomförandet, det behöver gå mer tid innan det går att se effekter på till exempel tillväxt eller konkurrenskraft.

 

Källa: Utvärderingen är genomförd av Startpoint Advisory som genomfört 100 intervjuer med deltagande företag.

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet