Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
12 maj 2022

Ny lista: Forskningsprojekt med stor potential till affärs- och samhällsnytta

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista med forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Fokus är teknik i mänsklighetens tjänst.

– Forskare och näringsliv behöver hitta varandra och samverka kring de samhällsutmaningar vi står inför. Med 100-listan bygger vi broar mellan akademi och näringsliv som ger forskning som har potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

 

– Almi har samarbetat med IVA under många år med fokus på Reascher2Business projektet och 100 listan i syfte att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag. Att omvandla akademisk forskning till innovation och hållbara affärsidéer stärker Sverige  position i världen och ökar välståndet. Årets tema för 100 listan ” teknik i mänsklighetens tjänst” är dessutom högt aktuellt inte minst efter pandemin och de utmaningar som vårt samhälle står inför, säger Maroun Aoun, ansvarig för samhällskontakter partnerskap & fokusgrupper Almi.

 

Fokus är teknik i mänsklighetens tjänst


På årets 100-lista lyfter vi forskningsprojekt som handlar om att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, säkerhet, hälsa och välbefinnande för hela mänskligheten. De 70 forskningsprojekten är utvalda i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier för att skapa värde för näringsliv och samhälle.

 

IVA logotyp