Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
4 september 2018

Jämställdhet skapar tillväxt och attraktiva företag

Almis koncernchef och vd Göran Lundwall diskuterar vikten av jämställdhet med Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.
Almis koncernchef och vd Göran Lundwall diskuterar vikten av jämställdhet inom företagen med Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Att jämställdhet är av yttersta vikt för ett företags attraktionskraft och därmed tillväxtpotential är inte längre en fråga. Forskning visar att företag med mer jämställda ledningar är mer lönsamma och arbetet börjar med ägare och styrelse.


 Jämställdhetsarbete är inte ett projekt utan något som behöver genomsyra hela verksamheten för att det ska bli framgångsrikt, betonar Almis vd och koncernchef Göran Lundwall.

 

Göran Lundwall är också tydlig med att tuffa mål och uppföljning är nyckeln till framgång. Och att det ägarna och ett företagets styrelse som måste hålla i taktpinnen.

 

Att tydliga, mätbara mål är viktigt skriver Lars Christensen, regiondirektör för Region Värmland, en av Almis regionala ägare, under på. När Almi började mäta hur fördelningen mellan kvinnor och män såg ut i företag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda 2013 agerade Region Värmland.

 

 När vi fick kunskap om att endast 31 procent av Värmlands företag hade någon kvinna i styrelsen fick det bli ett mätbart mål i den regionala tillväxtstrategin, berättar Lars Christensen.

 

Resultatet har inte låtit vänta på sig. De två mätningar som genomförts sedan målet sattes visar att andelen kvinnor i styrelser i Värmland ökar snabbare än i riket och i dag är andelen 35 procent.

 

Snabba omvärldsförändringar ställer nya krav

Omvärlden har aldrig förändrats så snabbt som nu. Stora trender som digitalisering, globalisering och allt starkare krav på hållbarhet innebär att marknaden förändras snabbt. Det påverkar både lokala och globala företag.


Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, framhåller att det är nödvändigt att tänka mångfald både när det gäller person och kompetens för att bli framgångsrik företagare i dag.

 

 Många befintliga företag har homogena ägar- och ledningsstrukturer och det kan vara svårt att tolka vad det innebär för det egna bolaget, men vi märker att fler och fler inser man måste tänka nytt och gå utanför de egna nätverken, säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

Fakta talar också sitt tydliga språk. I den kartläggning Almi gjorde av jämställdheten i styrelser och på vd-poster i våras visar att andelen kvinnor i förhållande till hur många nya platser som tillkommit sedan förra mätningen ökar.

Det går inte att spåra var kvinnorna tar plats, men mellan 2013 och 2018 har det tillkommit 14 947 styrelseplatser, 5 982 av dem har tillsatts av kvinnor. Det motsvarar 40 procent. Det finns alltså anledning att tro att en större andel kvinnor väljs in på ”nya” styrelseplatser.

 

– Känslan är att det är nu det händer. Det är nu det vänder. Insikten om att olikheter bidrar tillframgång ökar och vi på Almi är rustade för att möta företagens behov av råd och stöd, avslutar Göran Lundwall.

 

Almis Styrelsekartläggning hittar du här