Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
10 oktober 2019

Konjunkturen försvagas enligt bankcheferna

En kraftigt ökad andel av Sveriges bankkontorschefer tror på en svagare konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

En ovanligt hög andel av bankcheferna tror att konjunkturen försvagas. På ett års sikt tror 82 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i juni då motsvarande andel var 52 procent. Inte sedan finanskrisen 2008 har andelen som tror på en försvagning varit så hög.

 

På kort sikt, redan under årets sista kvartal, tror hälften av bankcheferna att konjunkturen försvagas. Även det en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal.

 

Läs hela undersökningen här!