Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
17 oktober 2022

“Årets WWF-rapport är den mest skrämmande hittills”

Världsnaturfonden WWF har släppt sin nya rapport Living Planet Report 2022.
Almis rådgivare Karin Nordström var med i panelsamtalet efteråt och ger här, tillsammans med Almis hållbarhetschef, Håkan Zinders, råd till ditt företag utifrån vad som kom fram.

Karin Nordström, rådgivare Almi, och Håkan Zinders, hållbarhetschef Almi.
Karin Nordström, rådgivare Almi, och Håkan Zinders, hållbarhetschef Almi.

WWF:s rapport släpps vartannat år globalt och har gjort det sedan 1970-talet och tar tempen på hur planeten mår.


– Tyvärr är det en sorglig läsning. Årets rapport är den mest skrämmande hittills, säger Karin Nordström, rådgivare hos Almi och regional projektledare på Gotland för Hållbara intraprenörer.


Även Almis hållbarhetschef Håkan Zinders ser att det är alldeles uppenbart att vi snabbt behöver agera för att vända utvecklingen:


– Utöver markomvandlingen, som minskar djurens naturliga livsmiljöer, är det odiskutabelt att klimatförändringarna påverkar ekosystemen och därmed även ryggradsdjurens förmåga att överleva. Det blir en dubbel negativ effekt av vårt sätt att överutnyttja naturens resurser, säger han.


Karin Nordström lyfter exempelvis fram att bestånden av vilda ryggradsdjur – alltså däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – har minskat i snitt med 69 procent mellan 1970 och 2018. Det beror dels på de ökade klimatförändringarna, dels den snabba förlusten av biologisk mångfald.


– Man slås av att vi människor inte bryr oss förrän det påverkar oss ordentligt. Vi har det fortfarande för bra och det kostar inget att förstöra vår biologiska mångfald eller miljö idag, så länge du följer lagen, säger hon.

Karin Nordström är ändå inte helt nedslagen efter rapporten:


– Det går att förändra det här – genom lagkrav eller genom att skydda saker. Det går att förbättra möjligheterna både med hjälp av lagstiftning, företagsmässiga, ideella och projektbaserade krafter. WWF säger att det fortfarande finns tid att agera men det är bråttom. Världens ledare måste fatta beslut om gemensamma globala mål för naturen och för en klimatpositiv värld till 2030.

 

Håkan Zinders ser också att det kräver att vi tänker om och ställer om i stor skala.


– Naturens resurser måste värderas på ett helt annat sätt i de ekonomiska systemen och i prissättningen av varor och tjänster. Lösningar finns men kräver ett modigt ledarskap på alla nivåer och som i slutändan gör det enkelt för människan att göra de rätta valen.


Två viktiga möten väntar internationellt under slutet av 2022 – bland annat FN:s konvention om biologisk mångfald.


– Där har världens ledare en unik chans att påverka, säger Karin Nordström.

 

Hela WWF:s rapport Living Planet Report 2022 och seminariet hittar du här – längst ned på sidan är seminariedelen där Almis Karin Nordström deltar.

Fyra tips på hur du och ditt företag kan agera nu

1. Ta reda på vilka väsentliga områden som ditt företag kan arbeta med – testa Almis Framtidsgeneratorn som är ett smidigt sätt att definiera era områden.

2. Bestäm hur ni ska utvecklas inom era prioriterade områden – och äg dessa områden.
3. Involvera ledning och styrelse – alla vd:ar borde ha ett verkligt intresse för hållbar utveckling.
4. Ta hjälp – hos Almi får du stöd inom hållbar utveckling kostnadsfritt!

Karin Nordström, rådgivare Almi.
Almis rådgivare Karin Nordström deltog i panelsamtal när Världsnaturfonden WWF släppte sin rapport Living Planet Report 2022. Karin gav råd om hur små och medelstora bolag kan prioritera biologisk mångfald och klimatet. Andra som deltog i panelen var förutom WWF och Almi representanter från Sjunde AP-Fonden och Lantmännen. Samtalet modererades av Louise König på The New Division.

Kontakta oss om du vill framtidsrusta ditt företag