Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
16 juni 2019

Meningsfullhet är Almis attraktionskraft

Dagens unga studerande attraheras av arbeten som är meningsfulla och har ett syfte. Här ligger Almi mycket bra till med en ranking långt över andra arbetsgivare, det visar resultat av Företagsbarometern 2019.

Andra positiva områden som unga studenter förknippar Almi med är en kreativ och dynamisk arbetsmiljö,  variation och att Almi innebär goda referenser för framtida karriär.

 

Företagsbarometern är en årlig undersökningen som genomförs av Universum. Undersökningen visar hur Almi uppfattas som arbetsgivare av ekonomistudenter. Informationen är viktig för Almis löpande Employer Branding-arbete. Undersökningen ger bland annat information om ungas karriärmål samt vad de värdesätter och väljer hos en kommande arbetsgivare.

 

Vid frågor om arbetsgivarens rykte och image sticker Almi ut beträffande ”meningsfullt syfte”. Hela 70 procent av de svarande förknippar Almi med det. Det är långt mer än övriga arbetsgivare och en särskilt viktig parameter eftersom studenterna ranker det högt vid val av arbetsplats.

 

Beträffande kultur så associerar studenterna Almi med en kreativ och dynamisk arbetsmiljö. Även här sticker Almi ut med ett högre värde jämfört med andra arbetsgivare. Almi anses också vara en meriterande arbetsplats, 70 procent anser att Almi ger goda referenser för en framtida karriär.

 

Bland jobbegenskaperna så associerar studenterna Almi med variation och stort eget ansvar. Även här får Almi högre värden jämfört med övriga.

 

På listan över ”ideala arbetsgivare” hamnar Almi på en hedersvärd plats 133. Almi rankas lite högre av kvinnor än av män. Kännedomen om Almi är relativt hög, hela 64 procent av studenterna uppger att de känner till Almi.

 

Sammanfattningsvis är det en positiv bild som unga studerande har av Almi och att Almi ses som en attraktiv arbetsplats.

Julia Schultz, rådgivare på Almi Stockholm Sörmland.