Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
6 juli 2018

Nu viker konjunkturen

konjunktur

Betydligt fler av Sveriges bankkontorschefer tror på en svagare konjunktursutveckling idag, jämfört med april i år.  Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

 

Hälften av de tillfrågade svenska bankkontorscheferna spår att konjunkturen försvagas på ett års sikt, jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var 28 procent.

En ovanligt låg andel, endast 15 procent, tror på en positiv konjunkturutveckling, medan övriga 35 procent tror på en oförändrad konjunktur, konstaterar bankcheferna i Låneindikatorn för det andra kvartalet 2018.

 

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Under 2018 har bankernas utlåning till företag ökat. För det första kvartalet uppgav 40 procent att utlåningen ökat – en siffra som klättrade till 49 procent under det andra kvartalet.


Man är också positiv till utlåningen på ett års sikt, trots låg förväntan på konjunkturutvecklingen. Hela 57 procent av de tillfrågade tror på en ökad utlåning.

 

Det största användningsområdet för företagens ökade lånebehov är rörelsekapital och rörelsefastigheter.

 

Företagen utvecklas väl

Även om bankkontoren är mindre optimistiska för framtiden anser man att företagen utvecklats väl under årets första kvartal:

  • 73 procent uppger att företagen ökat sin omsättning
  • 38 procent uppger att viljan att anställa ökat
  • 16 procent uppger att viljan att nå fler internationella marknader ökat
  • 21 procent uppger att viljan att starta företag ökat

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

 

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 28 maj – 15 juni 2018.