Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
30 augusti 2021

Ansök eller nominera någon du känner till SKAPA-förebild 2021

Stiftelsen SKAPA som delar ut Sveriges största innovationspris, SKAPA-priset inbjuder till att nominera till ”SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith”. Detta pris introducerades för två år sedan och är på 100 000 kronor och nomineringstiden går ut 15 september 2021. 

Vinnaren får 100 000 kronor

 

Stiftelsen SKAPA som sedan 1985 lyft fram, uppmärksammat och belönat innovatörer och uppfinnare och därmed främjat svensk innovationsförmåga har för två år sedan utökat sin SKAPA-prisportfölj och lanserade ett nytt pris, SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith, ett pris som delas ut till minne av utvecklaren Leffe Smith. Priset tilldelas en person vars insats varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång, men som inte är entreprenören. En person vars driv, kunskap och prestigelösa arbetsmoral varit essentiell för projektets framgång. Syftet är att prisa hjältarna bakom kulissen. Personer utan vars outtröttliga engagemang och driv i en utvecklingsprocess inte hade varit möjlig.

Priset är nationellt och delas ut på SKAPA Innovationsgala den 11 november 2021.

 

Nomineringen stänger den 15 september!

 

Ansökningsformuläret ligger på stiftelsens hemsida, www.stiftelsenskapa.se

 

2019 års SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith gick till Gunnar Troili, från företaget Tobii med motiveringen: Gunnar har varit instrumental i Tobiis framgång och i framtagandet av Tobiis produkter. Gunnar har dock sällan eller aldrig fått allmänhetens uppmärksamhet. Han är en utmärkt representant för de personer som varit avgörande för att ett projekt som nått kommersiell framgång men som inte är entreprenören.

 

2020 års SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith gick till Emma Nehrenheim, från företaget Northvolt. Med Northvolts återvinningssatsning Revolt leder Emma en startup i en startup. Emma och hennes team arbetar med en process som beräknas bidra till att återvinning av batterier möjliggörs i industriell skala. Processen kommer därmed att bli en avgörande insats för miljön. Inget av detta hade varit möjligt utan Emmas ledarskap och vision.

För mer information, kontakta:

Bo Hallgren

projektledare

070-665 04 83 

projektledare@skapapriset.se

Om SKAPA

 

Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och PRV.