Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 mars 2021

Företag med jämställda styrelser har högre lönsamhet

En genomgång av 40 000 bolag visar tydligt att företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än övriga företag. Det framgår av en undersökning som Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet, gjort på uppdrag av Almi Företagspartner. Samtidigt visar Almis årliga styrelsekartläggning att andelen kvinnor i styrelser står och stampar på en oförändrad nivå.  

Undersökningen från Luleå tekniska universitet visar att företag med jämställda styrelser har både högre lönsamhet och omsättning än de som har en sned könsfördelning i styrelsen. Resultatet är oberoende av bransch, ålder och vd:s kön. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag är jämställda. 

 
- På Almi kommer vi årligen i kontakt med en stor mängd företag som vill utveckla sin verksamhet. Över 10 000 företag tar årligen del av våra tjänster. Vår erfarenhet är att ett aktivt styrelsearbete och en jämställd styrelse bidrar positivt till företagets utveckling. Nu finns det också fakta som visar på ett samband mellan en jämställd styrelse och företagets lönsamhet, säger Britta Burreau vd Almi Företagspartner. 

Utvecklingen går sakta 

Almis årliga styrelsekartläggning kartlägger både antalet kvinnor i styrelser och antalet företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Företagen som ingår i kartläggningen har minst 5 miljoner kr i omsättning och/eller fem anställda. För att ett aktivt styrelsearbete ska vara möjligt ska företaget ha minst två styrelseledamöter. 


Bland dessa är andelen företag med minst en kvinna i styrelsen 40 procent. En ökning med en procentenhet jämfört med föregående år och fem procentenheter sedan undersökningen gjordes första gången 2013. 


Med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens definition på en jämställd styrelse som innebär att fördelningen man/kvinna ska vara mellan 40 till 60 procent, så är endast 15 procent av styrelserna i dessa bolag jämställda. 

Svag ökning av antalet kvinnor i styrelser 

Det totala antalet ledamöter i de kartlagda företagen ökar ytterligare. Från att ha ökat med två procentenheter per år är ökningen i årets undersökning fyra procentenheter. 


- Det är mycket positivt att siffrorna börjar röra sig uppåt och att både antalet ledamöter och andelen företag med två eller fler ledamöter ökar. Det är en av grundförutsättningarna för ett aktivt och kraftfullt styrelsearbete överhuvudtaget. Utifrån de fakta vi nu presenterar hoppas jag att ännu fler ska börja jobba mer aktivt med sin styrelse, säger Anna Lundmark Lundbergh vd Almi Värmland och initiativtagare till undersökningen. 


Av de 169 751 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen är endast 20 procent tillsatta med kvinnor. Sedan 2013 har andelen kvinnor ökat med tre procentenheter.

 
- Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka företagets möjlighet att växa och nå lönsamhet. Att kvinnor inte bjuds in i styrelsearbetet blir ett hinder för företagen själva för att nyttja sin egen fulla potential och att skapa tillväxt och lönsamhet. Kortfattat så vinner företag på att bygga jämställda styrelser för att effektivt utveckla sin konkurrenskraft, säger Anna Lundmark Lundbergh. 

 

 

Läs mer och ta del av hela undersökningen här>

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen. - öppnas i nytt fönster
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen.