Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
8 mars 2022

Fler kvinnor tar plats i bolagsstyrelser

Almis årliga styrelsekartläggning visar att 80 procent av de platser som tillkommit eller bytts ut i styrelser tillträds av kvinnor. Sedan mätningarna startade 2013 har andelen legat mellan 30 och 40 procent. Samtidigt visar studier att jämställda styrelser har både högre omsättningsökning och vinst än företag med ojämställda styrelser.

Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet, har tidigare på uppdrag av Almi analyserat om företags ekonomiska prestationer skilde sig åt om företagen hade jämställda eller ojämställda styrelser. Då gällde analyserna endast ett år. Denna gång har hon analyserat om det också gäller över tid och tittat på åren 2016 till 2018. Resultatet är det samma.

 

Företag med jämställda styrelser presterar bättre än de som har ojämställda styrelser. Resultatet är oberoende av antalet anställda, bransch eller om företaget ingår i en koncern. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag har en jämställd styrelse. Endast 16 procent av företagen som omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter har jämställda styrelser. Detta utifrån Jämställdhetsmyndighetens definition som är i spannet från 60 till 40 procent.

 

– Studien visar att företags ekonomiska prestationer över tid blir bättre när styrelsen är jämställd. Vi möter runt 10 000 företagare varje år och vi ser att det blir allt viktigare för företagen att ha med flera perspektiv i strategiska beslut, säger Britta Burreau, vd Almi.

Fler kvinnor med vd- och ordförandeposter i företag med jämställda styrelser

Kartläggningen visar också att företag med jämställda styrelser i högre utsträckning har kvinnor på både vd-posten och som ordförande. För företag generellt har 13 procent en kvinna som vd och 14 procent har en kvinna som ordförande. Om företagets styrelse är jämställd, är däremot andelen företag som har en kvinna på vd-posten 30 procent och 36 procent har en kvinna som ordförande.

 

– Forskning inom socialt beteende visar att lika väljer lika, men i årets statistik ser vi också att de företag som börjat tänka olika i styrelserummet också gör det på de ledande positionerna. Det är positivt, men utvecklingen går generellt sett långsamt, säger Britta Burreau, vd Almi.

Svag ökning generellt

Det är bara 40 procent av företagen som har minst en kvinna i styrelsen. Av det totala antalet ledamöter i bolagsstyrelser är 20 procent kvinnor. När den första kartläggningen genomfördes 2013 var motsvarande siffror 35 respektive 17 procent. Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen, betonar hur viktigt det är att mäta över lång tid.

 

– Visst går det långsamt, men vi vet också att många styrelser sällan förnyas och därför är det hoppfullt att se att det verkar mer självklart att nu välja kvinnor när ledamöter tillkommer eller byts ut, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Anna Lundmark Lundbergh och Britta Burreau
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen och Britta Burreau, vd Almi