Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
23 april 2021

Tillväxtfacilitatorn

De stöttar, vägleder, finansierar och ger energi till företagare över hela Sverige. Sedan 1994 bistår statligt ägda Almi företag i alla branscher, allt ifrån tillverkande företag i Småland till techbolag i storstan. Almi genererar tillväxt, långsiktig hållbarhet och är ett komplement till privata aktörer på marknaden.

Riskkapitalbolaget Almi Invest har som uppgift att göra både samhällsnytta och generera avkastning. Genom att investera ägarkapital hjälper de bolag att nå sin fulla potential och skapar arbetstillfällen över hela landet.
– Vi är Sveriges mest aktiva investerare med fokus på startups, företag i tidig fas, förklarar Joachim Karlsson, vd på Almi Invest.


Ett riskkapitalbolag vars portfölj innehar närmare 350 bolag, förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och gör uppemot 50 nyinvesteringar
varje år.

 

Affärsområde Företagspartner erbjuder små och medelstora företag finansiering och företagsutvecklande rådgivning.
– Vår uppgift är att stärka det svenska näringslivets utveckling och våra kunder kan vara allt ifrån företag i tidig fas till etablerade företag med den gemensamma nämnaren att man har en ambition att växa hållbart och utvecklas. Vi kan kallas Sveriges mest aktiva företagsutvecklare med över tiotusen kunder varje år, säger Sara Brandt, vice vd och chef för Almis affärsområde Företagspartner.

 

Vilka branscher, regioner och trender växer och är mest intressanta just nu?
– De trender som sågs före Coronapandemin har accelererat och accentuerats. Många bolag har digitaliserat sin affärsmodell för
att överleva. Robotisering, satsningar på AI och rena digitala verksamheter kommer att fortsätta öka, menar Sara och utvecklar:
– Hållbara affärsmodeller och affärsidéer växer och kan nyttja omstartsfasen efter pandemin, det gröna och hållbara är konkurrenskraftigt. Vi ser också starka innovativa branschkluster, ett exempel är gruvnäringen i norra Sverige. Innovationskraften är väl
fördelad över landet med intressanta bolag. De som klarar sig bäst och utvecklas snabbt redan från start är de som är värderings – och
visionsstyrda.
– Almi Invest ser just nu Life science och Greentech som några av de mest spännande trenderna. De kombinerar ofta det bästa av tillväxt och nytta för samhället på sikt. Andra spännande bolag är också de som effektiviserar e-handeln. De som möjliggör distansarbete
på ett bättre sätt – digitala vårdbolag och bolag inom AI, Machine Learning och de som adresserar stora klimatrelaterade eller infrastrukturella utmaningar, berättar Joachim.

Vi kan kallas Sveriges mest aktiva företagsutvecklare med över tiotusen kunder varje år.

På vilket sätt kan Almi bidra till företagens tillväxt?
– Även om Almi Invest är mest aktiva i startups bidrar vi också med långsiktigt och aktivt ägarskap med erfarenhet från över 700 investeringar, ett nätverk med mer än 1000 investerare och många best practice för effektivt entreprenörskap och ledarskap.


Förutom lånefinansiering kan affärsområde Företagspartner stärka kompetenser och bidra med kunskap och erfarenhet.
– Vi har en stor portfölj av tjänster inom affärsutveckling och kan bidra med en gedigen behovsanalys. I vår coaching kan kunden
identifiera risker och möjligheter i sitt företag, förstå hur ekonomin hänger ihop eller simulera investeringar och satsningar, förklarar Sara.


Finns det hinder?
– Flera av Almi Invests portföljbolag ser tillväxthinder i form av brist på tillgång till kapital, svårigheter att hitta rätt kompetens och utmaningar att kunna skala sin affärsmodell för att växa, säger Joachim.
Almi Företagspartner stöttar då i tillväxtplaneringen med coachande frågor, konkretisering av handlingsplaner och finansiering av implementeringen samt visar på rätt verktyg för en hållbar utvecklingsplan.
– Kompetensbrist upplevs som det största hindret för tillväxt men även svårigheter att anställa för uppskalning samt brist på riskvilligt
kapital, konstaterar Sara.


Några favoritcase?
– Mångfalden och bredden är särskilt spännande, allt från klimatsmarta protein till tänkbara botemedel mot bröstcancer. Tre
bolag som fått mycket uppmärksamhet är Re:Newcell, som jobbar med att återvinna och skapa nya textilier för modeindustrin.
Cellink 3-D printar mänsklig vävnad och Sigrid Therapeutics förebygger och behandlar diabetes, berättar Joachim Karlsson.


Sara Brandt lyfter fram företagare som byggt in hållbarhet från start samt de som börjat smått men vågat tänka stort och satsat globalt.
– Exempelvis Ozonetech, ett Melllifiq varumärke, är ett teknikföretag som renar vatten och luft med ozon. Aleva omsorg driver äldreomsorg på ett helt nytt sätt med en tjänst på abonnemang för att minska äldres ensamhet, samt Wanderword, som blivit världsledande
inom röststyrning för interaktiva ljudspel och ljudböcker.

Sara Brandt, vice vd och chef affärsområde Företagspartner - öppnas i nytt fönster
Sara Brandt, vice vd och chef affärsområde Företagspartner
Joachim Karlsson, vd Almi Invest - öppnas i nytt fönster
Joachim Karlsson, vd Almi Invest